Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

''Η Ελλάδα Καινοτομεί' Εκδήλωση Ηρακλείου Κρήτης

Στο Ηράκλειο της Κρήτης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας κλείνει ο κύκλος των παρουσιάσεων για τις 21 προτάσεις-υποψηφιότητες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας με τίτλο «Η Ελλάδα Kαινοτομεί», που διοργανώνουν από κοινού ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG, πριν από την τελική βράβευση στην Αθήνα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας, όπως το ΙΤΕ, φιλοξενεί μια πρωτοβουλία που φέρνει πιο κοντά την επιχειρηματική και την επιστημονική κοινότητα. Η έκθεση δίνει τη δυνατότητα μιας άμεσης επαφής των επιστημόνων, πέρα από το περιεχόμενο της έρευνας, με τον τρόπο που αυτή προσεγγίζεται από τους φορείς της παραγωγής. Το ΙΤΕ έχει διακριθεί και το ίδιο στο «Η Ελλάδα Καινοτομεί», καθώς πρόταση ερευνητικής ομάδας του συμμετέχει στην τελική διεκδίκηση των βραβείων του διαγωνισμού.

Εγκαινιάζοντας την έκθεση στο Ηράκλειο Κρήτης, ο κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, Γενικός Γραμματέας ‘Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αναφέρθηκε στο σχέδιο για την προκήρυξη δράσεων ύψους 300 εκ. € από το ΕΣΠΑ μέσα στο 2011 για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, από ένα σύνολο 1,069 δις € για το διάστημα 2007-2013. Από το σύνολο αυτό, τα 888 εκ. €διατίθενται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και τα 180 εκ. € από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Κοκκινοπλίτη, έως σήμερα έχουν προκηρυχθεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 474εκατομμυρίων ευρώ, και οι διαθέσιμοι πόροι είναι πλέον 595 εκ. ευρώ. Διευκρίνισε δε ότι ο προϋπολογισμός των επικείμενων προκηρύξεων έως το τέλος του 2011 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσόν των 298 εκ €, εκ των οποίων τα 171 εκατ. € προκηρύσσονται σήμερα, τα 80 εκ. € μέσα στον Ιούνιο και τα υπόλοιπα 47 εκ. € στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Καθοριστικός παράγοντας και προϋπόθεση για τις προκηρύξεις σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, θα είναι τα «μετρήσιμα αποτελέσματα». Οι προκηρύξεις θα εντάσσονται σε έναν από τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: ενίσχυση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών, διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας για την προαγωγή της καινοτομίας, εξωστρέφεια, δηλαδή διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με τα δίκτυα του εξωτερικού, και διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Όπως τόνισε: «Θα υπάρχει σε σταθερά χρονικά διαστήματα επανάληψη συγκεκριμένων προγραμμάτων ώστε η ερευνητική κοινότητα να έχει σταθερές αναφορές και να προετοιμάζεται σε βάθος χρόνου».

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Παναγιώτης Μαντάς, Γενικός Διευθυντής επικεφαλής Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων του ομίλου Eurobank EFG , αναφέρθηκε στη συγκυρία για να τονίσει πως «σήμερα, η χώρα μας χρειάζεται μια υπέρβαση, μια νέα δυναμική κινητοποίηση στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της προσαρμογής». «Η έξοδος της χώρας από την κρίση προϋποθέτει την επάνοδο σε τροχιά ανάπτυξης, και μάλιστα με σταθερά υψηλούς ρυθμούς σε μεγάλο βάθος χρόνου. Ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη θα έρθει μόνο μέσα από την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, την εξωστρέφεια, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο κ. Μαντάς. Καταλύτης της ανάπτυξης, σημείωσε, είναι οι επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία και επικαλέστηκε την πολύ πρόσφατη εξαγορά της φαρμακευτικής εταιρείας Specifar από την αμερικανική Watson Pharmaceuticals, για την οποία η Eurobank Private Equities ήταν σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας. «Η προηγμένη τεχνογνωσία αποδεικνύεται ασφαλής ασπίδα στην κρίση», είπε ο κ. Μαντάς, επισημαίνοντας ότι παρά το δυσμενές περιβάλλον, στην κορύφωση της αρνητικής συγκυρίας συνήφθη η μεγαλύτερη επιχειρηματική συμφωνία των τελευταίων ετών, ύψους €440 εκ., με ξένους επενδυτές που πιστεύουν στις προοπτικές της, ακριβώς επειδή μια ελληνική εταιρεία, επενδύοντας και αξιοποιώντας το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, βρέθηκε στην πρωτοπορία του κλάδου της σε παγκόσμια κλίμακα. Για το λόγο αυτό, κεντρικοί στόχοι της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ και της Eurobank είναι «να ενισχύσει τη συνεργασία ιδιωτικού & δημόσιου τομέα» και «να συμβάλει στη στενότερη συνεργασία επιχειρήσεων & Ιδιωτικών φορέων με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα με αμοιβαίο σεβασμό της ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους καθενός».

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής περιέγραψε τρεις άξονες για την έξοδο από την κρίση: εξωστρέφεια της επιχειρηματικής δράσης, καινοτομία σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχειρηματικής μονάδας, μαζί με ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο κ. Κυριαζής χαρακτήρισε τους τρεις αυτούς άξονες «συγκοινωνούντα δοχεία» και επισήμανε πως η πιο αναλυτική έκφραση της καινοτομίας είναι η εφαρμοσμένη έρευνα και τα καινοτομικά προϊόντα. «Η διαμόρφωση ενός «οικοσυστήματος» που να ευνοεί την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποκτά κρίσιμη σημασία και επείγουσα προτεραιότητα», είπε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ. Ο Σύνδεσμος, σε μια παράλληλη δράση ενίσχυσης της καινοτομίας, δημιουργεί ένα δίκτυο για την αποτελεσματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στην αγορά εργασίας της χώρας, με τελική επιδίωξη «την παραγωγή στρατηγικής πληροφόρησης για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και την εκπόνηση προτάσεων για τη βελτίωση της καινοτόμου επίδοσης σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας».

Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της έκθεσης διοργανώθηκε δημόσια συζήτηση, με θέμα «Το πέρασμα της Καινοτομίας & της ‘Ερευνας στην Παραγωγική Διαδικασία: Μέθοδοι & Εργαλεία για Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα». Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννης Παλλήκαρης επισήμανε τις δυνατότητες συμβολής της καινοτομίας στην οικονομία της χώρας, και μάλιστα των καινοτομικών δράσεων που εστιάζονται σε νέους τομείς. Ο κ. Παλλήκαρης μίλησε για τις δυνατότητες της αγοράς να ανταποκριθεί θετικά σε στοχευμένες δράσεις, καθώς και για την ανάγκη να κατοχυρωθούν και να προωθηθούν ελληνικές πατέντες. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρύτανης ανέπτυξε ένα πλέγμα νομικών και θεσμικών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, το ρόλο του δημοσίου και την ξεχωριστή σημασία της δραστηριοποίησης στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα.

Ο καθηγητής Κώστας Φωτάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.του ΙΤΕ και Διευθυντής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ο οποίος πρόσφατα εκλέχθηκε Πρόεδρος του ΙΤΕ, υπογράμμισε στην ομιλία του τη συνεισφορά της γνώσης και της καινοτομίας στην αναπτυξιακή στρατηγική, όπως διαμορφώνεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η αξιοποίηση του ερευνητικού προϊόντος αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς πυλώνες του ΙΤΕ», τόνισε ο κ. Φωτάκης, και για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες (π.χ. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο, Τεχνοβλαστοί κ.ά.). Τέλος, αναφέρθηκε σε πετυχημένα παραδείγματα από την εμπειρία του ΙΤΕ αλλά και στα σοβαρά θεσμικά και άλλα προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη σε αυτή την προσπάθεια.

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν, μαζί με τις ποιοτικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τον τρίτο βασικό πυλώνα της αποστολής του ΤΕΙ Κρήτης, επισήμανε ο πρόεδρός του καθηγητής Ευάγγελος Καπετανάκης, και αποτελούν την «άμεση συμβολή του στην ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας». «Η συνεχής και αμφίδρομη σύνδεση των Τμημάτων με φορείς απασχόλησης συντελεί ουσιαστικά στη ρεαλιστική εκπαίδευση των φοιτητών, για επιτυχείς επαγγελματικές τοποθετήσεις, με τα επιζητούμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, εν όψει και του επερχόμενου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων», τόνισε ο κ. Καπετανάκης.

Ο κ. Γιώργος Καλουτσάκης, εκπρόσωπος της εταιρείας Mediotics Hellas, που εδώ και λίγους μήνες ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, είχε ένα αισιόδοξο μήνυμα: «κάνουμε τα πράγματα να δουλεύουν καλύτερα για όλους», είπε, γιατί «η καινοτομία κρύβει ένα μαγικό παράγοντα, αυτόν της Βελτιστοποίησης. Επεμβαίνουμε σε τεχνολογίες και υπηρεσίες βελτιώνοντας την απόδοση και το κόστος τους», κι αυτό είναι αντίδοτο στη σημερινή εικόνα, όπου «αν βάλεις σε μια ζυγαριά τα προβλήματα και τις ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν στη δημιουργία μιας καινοτόμου επιχείρησης, η ζυγαριά θα γείρει στα πρώτα». Έτσι, «μένει στον επιχειρηματία-επιστήμονα να δώσει το ειδικό βάρος στα πλεονεκτήματα για να προχωρήσει».

Η έκθεση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) του Ηρακλείου Κρήτης θα διαρκέσει έως και τις 4 Ιουνίου (ώρες επισκέψεων: Τετάρτη-Παρασκευή 9 πμ – 9 μμ, Σάββατο 9 πμ – 2 μμ).

Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίστηκαν με τις εκθέσεις στην Πάτρα και το Ηράκλειο. Στην Αθήνα, η έκθεση θα ανοίξει τις πύλες της στις 17 Ιουνίου, στον «Ελληνικό Κόσμο» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί πανηγυρικά με την τελετή βράβευσης τεσσάρων προτάσεων, δύο από το χώρο της καινοτομίας και δύο από την εφαρμοσμένη έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.kainotomeis.gr