Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δύο νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures

Δύο νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures, με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει στους επενδυτές, από τις 14 έως 23 Νοεμβρίου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Δύο νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures, με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει στους επενδυτές, από τις 14 έως 23 Νοεμβρίου, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Πρόκειται για ένα προϊόν σε Ευρώ και ένα προϊόν σε Δολάριο ΗΠΑ, τα οποία παρέχουν δυνατότητες υψηλών αποδόσεων. Ειδικότερα, τα νέα προϊόντα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  • EUR/USD Double Range: Επένδυση έξη μηνών σε Ευρώ συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD (Ευρώ/Δολαρίου). O επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία μέγιστη ετησιοποιημένη απόδοση 7% (30/360), η οποία εξαρτάται από τη διακύμανση της ισοτιμίας EUR/USD κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 10.000 Ευρώ.
  • Dollar Double Range: Επένδυση έξη μηνών σε Δολάρια συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD (Ευρώ/Δολαρίου). O επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία μέγιστη ετησιοποιημένη απόδοση 4% (30/360), η οποία εξαρτάται από τη διακύμανση της ισοτιμίας EUR/USD κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανέρχεται σε 10.000 Δολάρια.
    Τα νέα αυτά προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας στα 330 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα.
  •