Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέος Σύμβουλος Διοίκησης

Καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης στην Τράπεζα Eurobank EFG αναλαμβάνει ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης.

Ο κ. Ι. Αϊβάζηςθα συνδράμει σε ειδικά θέματα τραπεζικής επιχειρήσεων του Wholesale Banking στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη. Στέλεχος με πολυετή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα, μέχρι πρότινος Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής του ομίλου ΟΤΕ, ο κ. Αϊβάζης θα αναφέρεται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Wholesale Banking του Ομίλου Eurobank EFG.

Ο κ. Ι. Αϊβάζης εργάστηκε από το 1980 έως το 2001 στον τραπεζικό τομέα όπου κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στους τομείς Corporate, Investment Banking και Risk Management σε ελληνικές και διεθνείς τράπεζες. Από το Φεβρουάριο του 2001 μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 εργάστηκε στον όμιλο ΟΤΕ. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της OTE Investments από το Φεβρουάριο του 2001. Από τον Μάρτιο του 2003, ανέλαβε υπεύθυνος Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου και τον Απρίλιο του 2004 τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ΟΤΕ. Tον Ιούνιο του 2007 ορίστηκε Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής του ΟΤΕ.

Ο κ. Ι. Αϊβάζης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει Master of Arts (M.A.) σε Μarketing και Finance από το Πανεπιστήμιο του Lancaster (Aγγλία), καθώς επίσης και Postgraduate Diploma σε Industrial Economics από το ίδιο Πανεπιστήμιο.-