Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων

Η Eurobank EFG, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης κατά 0,25 της μονάδος του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προχωρεί στην κάτωθι αναπροσαρμογή επιτοκίων:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

  • Τα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυξάνονται αυτόματα και ισόποσα κατά0,25 της μονάδος.
  • Τα επιτόκια καταθέσεων του Λογαριασμού Όψεως Επαγγελματιών (Φυσικών Προσώπων)αυξάνονται έως και 0,25 της μονάδος.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

  • Τα Βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών και το Βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης Επιχειρηματικής Πίστης αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.
  • Τα βασικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.
  • Το Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας προσαρμόζεται αντίστοιχα κατά 0,25 της μονάδος.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Παρασκευή 29 Απριλίου 2011.