Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συμφωνία Repo Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 1 δις ευρώ

Ολοκληρώθηκε από τη Eurobank EFG σημαντική συμφωνία χρηματοδότησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στη διεθνή διατραπεζική αγορά, ύψους € 1 δισ., η πρώτη για το 2011

Η Eurobank EFG, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, το μέγεθος, το κύρος και τη σημαντική της παρουσία στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια νέα σειρά συμφωνιών χρηματοδότησης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με αντισυμβαλλόμενους τέσσερις μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν την πρώτη συναλλαγή από ελληνική τράπεζα στη διεθνή διατραπεζική αγορά το 2011.

Το ύψος της χρηματοδότησης, διάρκειας από 3 μήνες έως 2 χρόνια, αφορά ομόλογα ονομαστικής αξίας 1 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμφωνίες έχουν συναφθεί με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους: διατραπεζικό επιτόκιο EURIBOR συν περιθώριο (spread) που κυμαίνεται από 150 έως 200 μονάδες βάσης, ανάλογα με τη διάρκεια της συμφωνίας.

Πέραν των παραπάνω συναλλαγών που αφορούν ελληνικά ομόλογα, η Eurobank EFG χρηματοδοτεί σήμερα στη διεθνή κεφαλαιαγορά ομόλογα μη ελληνικού κινδύνου, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιό της.

Είναι η πρώτη φορά, από την αρχή του έτους, που ελληνική τράπεζα αποκτά στην πράξη πρόσβαση για χρηματοδότηση ελληνικών ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, παρά τη δυσμενή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από τις διεθνείς αβεβαιότητες και το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον αναφορικά με την Ελλάδα και τον ελληνικό κίνδυνο. Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής εντάσσεται στην προσπάθεια σταδιακής απεξάρτησης του Ομίλου Eurobank EFG από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ και των αντίστοιχων πρωτοβουλιών του για το άνοιγμα των διεθνών αγορών.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Καραμούζης «οι συμφωνίες της Eurobank EFG στη διεθνή αγορά αποτελούν ένα πρώτο άνοιγμα των κεφαλαιαγορών προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός μείζονος σημασίας στο μακρύ δρόμο εξομάλυνσης της λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου με την οποία συναρτάται η δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η Eurobank EFG έχει οργανώσει δεκάδες παρουσιάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό τους τελευταίους μήνες, αναφορικά με τις προοπτικές της ίδιας της τράπεζας, του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας, σε διεθνείς τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές, μεγάλους ιδιώτες πελάτες, διεθνή μέσα ενημέρωσης και οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάζουμε μια, υπό προϋποθέσεις, πιο ευοίωνη προοπτική εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας που λαμβάνει υπόψη μια σειρά από θετικούς παράγοντες για τη χώρα όπως: τα έως τώρα αποτελέσματα της δημοσιονομικής προσαρμογής, η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων, ο χαμηλός βαθμός δανεισμού και μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα, ο ρόλος της ναυτιλίας, η δυναμική των ελληνικών εξαγωγών, τα μεγάλα περιθώρια περιστολής της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής και οι δυνατότητες αξιοποίησης της μεγάλης δημόσιας περιουσίας για τη μείωση του Δημόσιου Χρέους και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών. Ωστόσο, βασικά προβλήματα της χώρας παραμένουν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και κυρίως η δημοσιονομική εκτροπή και ο χαμηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η επιστροφή της χώρας σε δημοσιονομική υγεία και σε υψηλούς και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι επιβεβλημένη, ανεξάρτητα από πιθανές επερχόμενες θετικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης».