Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με την έγκριση σήμερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank, του σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με την Τράπεζα Εργασίας δι'απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, προχωρά η διαδικασία της νομικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών.
Με την έγκριση σήμερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank, του σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως με την Τράπεζα Εργασίας δι'απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, προχωρά η διαδικασία της νομικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Η επωνυμία του νέου τραπεζικού οργανισμού που προκύπτει από τη συγχώνευση θα είναι, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία, πέραν της εγκρίσεως της Συγχώνευσης και της αλλαγής της επωνυμίας της νέας Τράπεζας, ήταν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

  • Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 500 σε δρχ. 850.
  • Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της EFG Eurobank Ergasias. Πρόεδρος παραμένει ο κ. Γεώργιος Γόντικας μέχρι την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης οπότε την θέση του προέδρου θα αναλάβει ο κ. Ξενοφών Νικήτας. Ο κ. Γόντικας, του οποίου η συμβολή στην ανάπτυξη της EFG Eurobank ήταν καθοριστική, θα παραμείνει ως επίτιμος πρόεδρος, μέλος του ΔΣ της EFG Eurobank Ergasias και μέλος του ΔΣ του μητρικού οργανισμού EFG Consolidated Holdings. Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει ο κ. Νικόλαος Νανόπουλος και τα άλλα μέλη του ΔΣ είναι οι: Φ. Αντωνάτος, Emm. Bussetil, Λ. Εφραίμογλου, Tessen von Heydebreck, Ν. Καραμούζης, Χ. Κύρκος, η κα Μαριάννα Λάτση, Σπύρος Λάτσης, Bernd Albrecht von Maltzan, Β. Μπαλλής, Αντ. Μπίμπας, Κ. Νασίκας, Ξ. Νικήτας, Στ. Παπαδερός, Ν. Παυλίδης, Π. Πεταλάς, Χ. Σορώτος, Στ. Φαφαλιός.
    Σήμερα το απόγευμα συνέρχεται και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Εργασίας με μοναδικό θέμα την έγκριση της συγχώνευσης.
  •