Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων

Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Η Eurobank EFG προχωρεί σε αναπροσαρμογή επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους χρήματος και της διατήρησης συνθηκών περιορισμένης ρευστότητας στην ελληνική αγορά.

Η αναπροσαρμογή έχει ως ακολούθως:

  • Τα επιτόκια καταθέσεων των Λογαριασμών Όψεως Επαγγελματιών (Φυσικών Προσώπων) αυξάνονται έως και 0,50 της μονάδος.
  • Τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών αυξάνονται έως και 0,50 της μονάδος.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Τρίτη 01/02/2011.