Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεργασία Eurobank με Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς

Σε μείζονα εταίρο των υπερεθνικών χρηματοδοτικών οργανισμών για τη στήριξη της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και Τουρκία) αναδεικνύεται ο όμιλος Eurobank EFG.

Συνολικά έχουν εξασφαλιστεί κεφάλαια άνω του €1,4 δις για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της διευρυνόμενης συνεργασίας της Eurobank EFG με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της νέας συνεργασίας που σύναψε η Τράπεζα με το Διεθνή Χρηματοδοτικό Οργανισμό (IFC), μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank). Το ύψος των πιστώσεων υπογραμμίζει τη προσήλωση του ομίλου Eurobank EFG στη στήριξη του νέου μοντέλου ανάπτυξης, με την ενίσχυση επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται.

Από το συνολικό ύψος των πιστώσεων, τα €600 εκ. διοχετεύονται στην Ελλάδα και άνω των €800 εκ. στις τέσσερις άλλες χώρες τις οποίες αφορούν οι χρηματοδοτήσεις, και συγκεκριμένα τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία . Μέχρι σήμερα, οι συνολικές εκταμιεύσεις για όλες τις χώρες πλησιάζουν το €1 δις προς σχεδόν 2.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Eurobank EFG έχει προσφέρει αυτές τις πιστώσεις σε περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις σε μια συγκυρία κατά την οποία η διασφάλιση ρευστότητας αποτελεί αφενός ζωτική ανάγκη για τις ίδιες τις ΜΜΕ και αφετέρου προϋπόθεση για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την επάνοδό της σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά.

Ειδικότερα όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), η Eurobank EFG έχει υπογράψει συμβάσεις με συνολικά πιστωτικά όρια άνω του €1 δις., ποσό που ήδη τον περασμένο Μάιο κατέτασσε την Eurobank EFG σε μία από τις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των εταίρων της ΕΙΒ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την EBRD, τα συνολικά πιστωτικά όρια για τις τέσσερις αυτές χώρες ανέρχονται σε €280 εκ., ενώ μέσω του IFC έχουν διασφαλισθεί €95 εκ. και παράλληλα προγραμματίζεται διεύρυνση των συνεργασιών αυτών για το 2011.

Με τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις η Eurobank EFG κάνει πράξη τη δέσμευσή της για στήριξη της δυναμικής, εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, αποδεικνύει τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της «Πρωτοβουλίας της Βιέννης» (Vienna Initiative), όπου οι τρεις Διεθνείς Τραπεζικοί Οργανισμοί υπέγραψαν διετές μνημόνιο συνεργασίας συνολικού ύψους €25,1 δις για να ξεπεραστεί η διεθνής οικονομική κρίση του 2009.

ΠΙΝΑΚΑΣ