Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Επιτόκια

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της σε ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της σε ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.
Ταυτόχρονα, ανακοινώνει νέο ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων
 • σταθερό για τον πρώτο χρόνο 3,65% και
 • σταθερό για δύο χρόνια 3,90%.
 • Τα νέα επιτόκια της Τράπεζας που θα ισχύσουν από τις 26 Νοεμβρίου 2001 έχουν ως εξής:ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
 • Τα επιτόκια του λογαριασμού καταθέσεων Νέο Ταμιευτήριο μειώνονται κατά 0,25 της μονάδος και διαμορφώνονται, ανάλογα με το ύψος του υπολοίπου και για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης, από 1,25% έως 2,75%.
 • Τα επιτόκια των άλλων λογαριασμών καταθέσεων μειώνονται επίσης κατά 0,25 της μονάδος και διαμορφώνονται, ανάλογα με το ύψος του ημερήσιου διαθεσίμου υπολοίπου, από 1,0% έως 1,75%.ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
 • Το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων Επιχειρηματικής Πίστης μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε 6,75% από 7,25%.
 • Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης μειώνεται κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται σε 5,75% από 6,25%.
 • Το σταθερό επιτόκιο για δάνεια κατοικίας για το πρώτο έτος μειώνεται στο 3,65% και το σταθερό για τα δύο πρώτα έτη μειώνεται στο 3,90%.
 • Το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης μειώνεται κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται στο 7,75% από 8,25%.
 • Το επιτόκιο καρτών Mastercard μειώνεται κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται σε 16,25% από 16,75%.
 •