Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Aποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Interamerican 2010

Το 2010 έκλεισε με τα InteramericanΑμοιβαία Κεφάλαια να επιβραβεύουν τους επενδυτές με υψηλές αποδόσεις και διακρίσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών,

  • Την τρίτη θέση στην κατηγορία του πέτυχε το Interamerican (LF) Fund of Funds – BRIC με απόδοση +22,04%.
  • Την τρίτη θέση στην κατηγορία του πέτυχε το Interamerican Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εσωτερικού με απόδοση + 3,88%.
  • Την πέμπτη θέση στην κατηγορία του πέτυχε το Interamerican Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού με απόδοση +9,03%.

Υπογραμμίζεται επίσης η υψηλή απόδοση της τάξεως του +26,05% του Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού και το καλό διαχειριστικό αποτέλεσμα στα Μετοχικά Εσωτερικού Αμοιβαία Κεφάλαια, Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιρειών και Interamerican Δυναμικό τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες-41,1% του δείκτη ASE/FTSE 20 του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υπεραποδίδοντας κατά +14% περίπου.

Σύμφωνα με τον κ. 'Aρη Ξενόφο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται τα Interamerican Αμοιβαία Κεφάλαια, « τα παραπάνω αποτελέσματα του 2010, καταδεικνύουν την προσήλωση της εταιρείας στη διαχειριστική προσπάθεια και στο τελικό καλό αποτέλεσμα, που οφείλει να την συνοδεύει. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να αναζητεί και να προσφέρει στον Έλληνα επενδυτή εναλλακτικές επιλογές με προοπτική, επιλογές από το περιβάλλον τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων διεθνών αγορών».

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ