Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Eurobank Βασικός Διαπραγματευτής του EFSF

Καθεστώς Βασικού Διαπραγματευτή στις διεθνείς αγορές ανέθεσε στην Eurobank EFG, το European Financial Stability Facility (EFSF).
Η Eurobank EFG επελέγη ως ένας από τους 44 συνολικά διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που θα αναλάβουν ρόλο Βασικού Διαπραγματευτή του EFSF. Από την Ελλάδα, ρόλο Βασικού Διαπραγματευτή ανέλαβε επίσης και η Εθνική Τράπεζα.
Το EFSF συστάθηκε από τις χώρες μέλη της ευρωζώνης και αποτελεί τμήμα του Συνολικού Πακέτου των €750 δις. που αποφασίστηκε στις 9.5.2010. Το EFSF μπορεί να εκδίδει ομόλογα με την εγγύηση των χωρών μελών της ευρωζώνης μέχρι του  ποσού των €440 δις. ευρώ για τη κάλυψη των δανειακών αναγκών χωρών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές, βάσει των όρων που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Το ίδιο το EFSF έχει λάβει την ανώτατη πιστοληπτική αξιολόγηση και από τους τρείς βασικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η Ιρλανδία είναι η πρώτη χώρα η οποία εντάχθηκε στο Μηχανισμό αυτό. Διευκρινίζεται ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί σε ένα ξεχωριστό μηχανισμό στήριξης και όχι στο EFSF.
Προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου αυτού, το EFSF είχε προβεί στην αναζήτηση των Βασικών Διαπραγματευτών των ομολόγων που θα εκδίδει. Κριτήρια επιλογής των Βασικών Διαπραγματευτών αποτέλεσαν: η διεθνής τους παρουσία, το υψηλό επίπεδο στελέχωσης, η αποδεδειγμένη ικανότητα διάθεσης των ομολόγων στην πελατεία τους, η άρτια τεχνογνωσία, κά.
Η τελική επιλογή της Eurobank μεταξύ των 44 διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα αναλάβουν το ρόλο αυτό, πιστοποιεί την ισχυρή της παρουσία και τη διεθνή της εμβέλεια.  Στρατηγικός στόχος της Τράπεζας παραμένει η ηγετική παρουσία στο χώρο των αγορών σε περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank δραστηριοποιείται σε 9 χώρες, -σε 4 από τις οποίες διατηρεί σταθερά την θέση της μεταξύ των 5 κορυφαίων Βασικών Διαπραγματευτών.