Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων από την EFG Eurobank

Σε συνέχεια της μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος , η Τράπεζα EFG Eurobank προχωρά από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2000, σε μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.
Σε συνέχεια της μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα EFG Eurobank προχωρά από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2000, σε μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης η μείωση των επιτοκίων φθάνει μέχρι και τις 5,50 μονάδες. Τα νέα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

 • Καταναλωτικό Δάνειο σε ευρώ (σταθερό): 9,50% (από 11%)
 • Προσωπικό Δάνειο σε ευρώ (σταθερό): 11,50% (από 13%)
 • Καταναλωτικό Δάνειο σε δραχμές (σταθερό): 13% (από 18,50%)
 • Προσωπικό Δάνειο σε δραχμές (σταθερό): 13,50% (από 19%)
 • Ανοιχτό Δάνειο: 16,50% (από 19%)
 • Πιστωτικές κάρτες: 18,50% (από 19,50%) Στον τομέα της στεγαστικής πίστης δημιουργείται ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα σε ευρώ:
 • Euro-Bonus Κυμαινόμενο: 5,90%
 • Bonus Κυμαινόμενο σε δραχμές: 9,50% (από 10%) Στον τομέα της επαγγελματικής πίστης τα νέα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:
 • Βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης: 12,50% (από 13%)
 • Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επαγγελματιών (σταθ. για 3 έτη): 9,25% (από 9,50%)
 • Επιτόκιο επαγγελματικής στέγης (σταθερό για 3 έτη): 8,50% (από 8,75%)
  Το επιτόκιο καταθέσεων Ταμιευτηρίου μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώνεται από 5,50% έως και 7,50% (από 6% - 8%).
 •