Μείωση επιτοκίων από την EFG Eurobank | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων από την EFG Eurobank

Σε συνέχεια της μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος , η Τράπεζα EFG Eurobank προχωρά από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2000, σε μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.
Σε συνέχεια της μείωσης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα EFG Eurobank προχωρά από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2000, σε μείωση επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης η μείωση των επιτοκίων φθάνει μέχρι και τις 5,50 μονάδες. Τα νέα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

 • Καταναλωτικό Δάνειο σε ευρώ (σταθερό): 9,50% (από 11%)
 • Προσωπικό Δάνειο σε ευρώ (σταθερό): 11,50% (από 13%)
 • Καταναλωτικό Δάνειο σε δραχμές (σταθερό): 13% (από 18,50%)
 • Προσωπικό Δάνειο σε δραχμές (σταθερό): 13,50% (από 19%)
 • Ανοιχτό Δάνειο: 16,50% (από 19%)
 • Πιστωτικές κάρτες: 18,50% (από 19,50%) Στον τομέα της στεγαστικής πίστης δημιουργείται ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα σε ευρώ:
 • Euro-Bonus Κυμαινόμενο: 5,90%
 • Bonus Κυμαινόμενο σε δραχμές: 9,50% (από 10%) Στον τομέα της επαγγελματικής πίστης τα νέα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:
 • Βασικό επιτόκιο επαγγελματικής πίστης: 12,50% (από 13%)
 • Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επαγγελματιών (σταθ. για 3 έτη): 9,25% (από 9,50%)
 • Επιτόκιο επαγγελματικής στέγης (σταθερό για 3 έτη): 8,50% (από 8,75%)
  Το επιτόκιο καταθέσεων Ταμιευτηρίου μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώνεται από 5,50% έως και 7,50% (από 6% - 8%).
 •