Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Η Eurobank EFG προχωρεί σε αναπροσαρμογή επιτοκίων, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους χρήματος και της διατήρησης συνθηκών περιορισμένης ρευστότητας στην ελληνική αγορά.
Η αναπροσαρμογή έχει ως ακολούθως:

• Τα επιτόκια καταθέσεων των Τρεχούμενων Λογαριασμών Φυσικών Προσώπων αυξάνονται έως και 0,25 της μονάδος.
• Τα κυμαινόμενα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται έως και 0,50 της μονάδος.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Δευτέρα 03/01/2011.