Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG: Εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγητή του ΜΙΤ κ.Παύλο Σκλαβούνο

Εκδήλωση με επίσημο ομιλητή τον καθηγητή του MIT κ. Παύλο Σκλαβούνο διοργάνωσε η EurobankEFG το πλαίσιο του θεσμού EurobankForumBusinessSeries. Αντικείμενο της παρουσίασης του κ. Σκλαβούνου, ήταν οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι επενδυτικές ευκαιρίες, οι σύγχρονες πρακτικές και οι προοπτικές στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας στην ξηρά και τη θάλασσα.  

Καλωσορίζοντας τον κ. Σκλαβούνο, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Νικόλαος Νανόπουλος τόνισε πως, «ο νέος αναπτυξιακός προσανατολισμός για την ελληνική οικονομία, πρέπει να προάγει την εξωστρέφεια και να στηρίζεται στη γνώση, την καινοτομία και την εφαρμογή νέων ιδεών και προτύπων.  Σε ένα τέτοιο μοντέλο, τα πιο πρωτοπόρα τμήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας θα πρέπει να βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο και σε συνεργασία με την παραγωγική διαδικασία, και τις δημιουργικές επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου.  Είναι μια προοπτική συνεργασίας που θα την αποκαλούσαμε win-win. Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να μας κινητοποιεί είναι η έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης (sustainablegrowth)  που προάγεται μέσω των επενδύσεων σε αιολική ενέργεια.  Και για μια χώρα που είναι τόσο επιβαρυμένη περιβαλλοντολογικά και με τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,που διευρύνεται περισσότερο από την εισαγωγή υδατανθράκων, το θέμα της αιολικής ενέργειαςαποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον».   

 

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του ο κ. Σκλαβούνος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Ο τομέας της αιολικής ενέργειας αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, λόγω του ανταγωνιστικού κόστους που προσφέρει σε σχέση με την ενέργεια που παράγεται από θερμικές μονάδες και το αυξανόμενο κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το επόμενο βήμα είναι η παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Η ανάπτυξη τεχνολογίας πλωτών ανεμογεννητριών από το MIT επιτρέπει τη στήριξη ανεμογεννητριών πολλών μεγαβάτ, σε βάθος από δεκάδες έως εκατοντάδες μέτρα και σε αποστάσεις από την ακτή, που μετριάζουν την επιβάρυνση του οπτικού περιβάλλοντος. Οι προοπτικές για την ανάπτυξη υπεράκτιων πόρων αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι πολύ ελπιδοφόρες, λόγω των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο και του μικρού ύψους των κυμάτων, που επιτρέπουν το σχεδιασμό πλωτών συστημάτων ανεμογεννητριών, που είναι οικονομικά συμφέροντα.

Οι επενδύσεις σε αιολικά πάρκα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Χρηματοδότησης Έργων, όπως συμβαίνει και στους τομείς του αργού πετρελαίου και της ενέργειας. Σε ισοδύναμα ενέργειας, 1 GW ονομαστικής δυναμικότητας αιολικής ενέργειας είναι ανάλογο με μία δεξαμενή 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, ενώ οι αιολικοί πόροι είναι διαθέσιμοι μόλις 100 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε αντίθεση με χιλιάδες μέτρα κάτω από αυτήν- στην περίπτωση του αργού πετρελαίου. Οι επενδύσεις αιολικής ενέργειας απαιτούν την καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών, της κυβέρνησης, των χορηγών και των επενδυτών που συμμετέχουν ως κοινοί μέτοχοι σε Εταιρείες Έργου που συστήνονται βάσει μίας διάρθρωσης δανειακού κεφαλαίου και χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων που κοστολογούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν την ανοχή κινδύνου από κάθε μέτοχο. Αυτή περιλαμβάνει τραπεζικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ομόλογα σταθερού επιτοκίου για τους θεσμικούς επενδυτές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, εγγυήσεις και μετατρέψιμα ομόλογα, παράγωγα σταθερού εισοδήματος και ενέργειας και ίδια κεφάλαια που προσφέρουν υψηλά ποσοστά απόδοσης, τόσο για τους χορηγούς των έργων όσο και για ιδιώτες επενδυτές».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και πελάτες της τράπεζας.