Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διοικητικές Αλλαγές στην Bancpost Ρουμανίας

Ο όμιλος Eurobank EFG δραστηριοποιείται σε εννέα χώρες εκτός Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και η Ρουμανία, μέσω της τράπεζας Bancpost. Η Bancpost είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, με σημαντική θέση στο Ρουμανικό Τραπεζικό Σύστημα, καθώς καταλαμβάνει την 7η θέση βάσει καταθέσεων και την 9η βάσει ενεργητικού. Η τράπεζα προσφέρει πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μέσα από ένα δίκτυο 286 καταστημάτων. Στόχος του ομίλου Eurobank EFG είναι, υπό την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, να εντατικοποιήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του στην αγορά της Ρουμανίας και να συμβάλλει, μέσω της Bancpost, στη γρηγορότερη ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Ομίλου ανακοινώνει τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές στην ανώτατη Διοίκηση της Bancpost, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων:

  1. Ο κ. Peter Weiss αναλαμβάνει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) της Bancpost. O κ. Weiss διαθέτει μακρά εμπειρία και έχει διακριθεί στον τραπεζικό κλάδο, κατέχοντας ανώτατες διοικητικές θέσεις επί 30 περίπου χρόνια στον όμιλο της ABN Amro Bank σε διάφορες χώρες. Τα τελευταία πέντε χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ABN Amro Ρουμανίας, ενώ τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια κατείχε την ίδια θέση στην ABN Amro Ελλάδος. Με αφορμή την ανακοίνωση του διορισμού του, ο κος Weiss δήλωσε: “H Bancpost είναι ένα παραδοσιακό και αναγνωρισμένο όνομα στον τραπεζικό κλάδο της Ρουμανίας. Είναι μέλος του ομίλου Eurobank EFG, μιας μεγάλης χρηματοοικονομικής δύναμης στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μαζί με τους καταξιωμένους επαγγελματίες που ήδη διαθέτει η Bancpost, στοχεύουμε στην περαιτέρω επέκταση των εργασιών της τράπεζας στην Τραπεζική Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, παρέχοντας στο διευρυνόμενο πελατολόγιό μας, που αποτελείται από θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, το πλήρες φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων του Ομίλου στη διαχείριση διαθεσίμων, στο transaction banking, στις χορηγήσεις, στις ασφαλιστικές εργασίες, τις χρηματιστηριακές εργασίες”.
  2. Ο κ. Mihai Bogza παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bancpost. Ο κ. Bogza, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διοίκηση της Τράπεζας σε αυτήν την περίοδο μεγάλων προκλήσεων, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι για τον τρόπο που η Bancpost διαχειρίστηκε τις συνέπειες της κρίσης. Είμαστε μια από τις πρώτες τράπεζες στη Ρουμανία που έσπευσαν να στηρίξουν τους πελάτες τους, με αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμάτευση δανείων, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν την κρίση. Η ενδυνάμωση της Ομάδας Διοίκησης με τη συμμετοχή του κ. Weiss οπωσδήποτε θα ενισχύσει την πελατοκεντρική προσέγγιση και συνάδει με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης».
  3. Ο κ. Δημήτρης Δαμκαλίδης παραμένει Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει στην τραπεζική, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις λειτουργίες του ομίλου στη χώρα σε όλα τα επίπεδα.

Οι παραπάνω αλλαγές της Διοίκησης τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011 με την προϋπόθεση των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας.