Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το “Στεγαστικό της Δεκαετίας” από τη Eurobank

Η Τράπεζα Eurobank EFG, αναγνωρίζοντας τον προβληματισμό που υπάρχει στα ελληνικά νοικοκυριά σε σχέση με την απόκτηση κατοικίας και τη λήψη Στεγαστικού Δανείου, ανταποκρίνεται στη βασική ανάγκη τους για σταθερότητα και ασφάλεια με τη δημιουργία ενός νέου στεγαστικού προγράμματος με την ονομασία «Το Στεγαστικό της Δεκαετίας».
Το νέο προϊόν έχει σχεδιασθεί λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, με στόχο να διευκολύνει τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί συνδυάζει τη μακροχρόνια σταθερότητα του επιτοκίου με την προστασία που απαιτείται σε περιόδους όπως η σημερινή, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών προσωρινών προβλημάτων στην ομαλή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του πελάτη μας.
Σε αυτό το πλαίσιο το Στεγαστικό της Δεκαετίας περιλαμβάνει:
  1. Σταθερό επιτόκιο και σταθερή δόση για τα πρώτα 10 χρόνια του δανείου. Στη συνέχεια το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο.
  2. Προστασία πληρωμής έως και 12 δόσεων, σε περίπτωση απώλειας εργασίας ή προσωρινής ολικής ανικανότητας του πελάτη.
Επιπλέον, η Eurobank EFG και τα καταστήματα ΙΚΕΑ προσφέρουν μία Δωροεπιταγή αξίας €400 με κάθε “Στεγαστικό της Δεκαετίας” για τις πρώτες αγορές εξοπλισμού του νέου σπιτιού  από τα καταστήματα ΙΚΕΑ (η προσφορά ισχύει για τα εκταμιευμένα δάνεια του εν λόγω στεγαστικού, με αιτήσεις που θα κατατεθούν μέχρι τις 31/12/2010).
Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς πρωτοβουλιών και προϊόντων της Eurobank, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εποχής μας. Στόχος της Τράπεζας με το “Στεγαστικό της Δεκαετίας” είναι, να  προστατεύσει τους πελάτες της από ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων και να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής.