Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurobank Χρηματιστηριακή

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2001, λειτουργεί η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, ως ενιαία πλέον, χρηματιστηριακή εταιρία του Ομίλου της EFG Eurobank Ergasias, που προήλθε από τη συγχώνευση της EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ, της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΕ και της Telesis ΑΧΕ.

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2001, λειτουργεί η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, ως ενιαία πλέον, χρηματιστηριακή εταιρία του Ομίλου της EFG Eurobank Ergasias, που προήλθε από τη συγχώνευση της EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ, της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΕ και της Telesis ΑΧΕ.
Η νέα EFG Eurobank Χρηματιστηριακή εδραιώνει την ηγετική της παρουσία στο χώρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά πλέον το 10% βάσει του συνολικού όγκου συναλλαγών. Η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, με σύγχρονη υποδομή και στελέχη υψηλής ποιότητας και άρτιας κατάρτισης, προσφέρει στους πελάτες της, ιδιώτες, θεσμικούς και εταιρικούς, ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου επενδυτικές υπηρεσίες και προϊόντα, on line αγοραπωλησίες μετοχών στην Ελλάδα και σε ξένα χρηματιστήρια, margin trading, παράγωγα και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω άμεσης προσωπικής επικοινωνίας. Υπό τη νέα της μορφή, η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, έχει διευρυμένες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ενώ σχεδιάζει την επέκτασή της και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ελλάδας. Πρόεδρος της νέας εταιρίας είναι ο κ. Νικόλαος Καραμούζης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias. Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ, και Γενικός Διευθυντής ο κ. Νικόλαος Ανδριανόπουλος, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας, με πολύχρονη παρουσία στις κεφαλαιαγορές και επικεφαλής της Μονάδας Πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών του Τreasury. Η μέχρι σήμερα Γενική Διευθύντρια της EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ, κα Αθηνά Δεσύπρη αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης της Τράπεζας σε θέματα κεφαλαιαγοράς, αγορών και στρατηγικής.
Η νέα εταιρεία θα στεγάζεται από 3/12/2001 στα καινούργια της ιδιόκτητα γραφεία, Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13, τηλ: 37.20.000.