Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank Forum: «Από τη Δραχμή στο Ευρώ»

Με μεγάλη επισημότητα και με την παρουσία εξεχουσών προσωπικοτήτων της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας, ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα οι εργασίες διήμερου Διεθνούς Οικονομικού Συνεδρίου υπό τον τίτλο «Από τη Δραχμή στο Ευρώ», στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Λάτση, «Παλλάς Αθηνά», στο Κεφαλάρι Κηφισιάς.
Με μεγάλη επισημότητα και με την παρουσία εξεχουσών προσωπικοτήτων της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας, ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα οι εργασίες διήμερου Διεθνούς Οικονομικού Συνεδρίου υπό τον τίτλο «Από τη Δραχμή στο Ευρώ», στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Λάτση, «Παλλάς Αθηνά», στο Κεφαλάρι Κηφισιάς. Το συνέδριο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Association for the Monetary Union of Europe (AMUE), εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενημέρωσης που έχει αναλάβει η Τράπεζα EFG Eurobank με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρήσεων αλλά και του ευρύτερου κοινού για την επιτυχή μετάβαση και προσαρμογή της χώρας μας στο νέο περιβάλλον Ευρώ.
Ομιλητές κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννος Παπαντωνίου, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος και ο διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κ. Θεόδωρος Καρατζάς.Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε, με ολιγόλεπτη εισαγωγή του, ο Πρόεδρος του EFG European Financial Group κύριος Σπύρος Ι. Λάτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο του AMUE και τη συμβολή του στην ευρωπαική ολοκλήρωση και στη συνέχεια παρουσίασε τους ομιλητές του Συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στον παρευρισκόμενο στο Συνέδριο πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Valery Giscard d'Estaing του οποίου τη συμβολή εξήρε σε ότι αφορά στην πορεία ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαική ΄Ενωση. Ο κ. Λάτσης ως προεδρεύων του Συνεδρίου, είχε το συντονισμό της συζήτησης και εδέχθη τις ερωτήσεις των συνέδρων οι οποίοι εξεδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με τα θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις ενόψει της ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη ευρώ, την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον αλλά και τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Παπαντωνίου αναφέρθηκε στις νέες προτεραιότητες που τίθενται πλέον σήμερα για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η ένταξη στην ΟΝΕ. Στο πλαίσιο αυτό οι κεντρικοί στόχοι της πολιτικής της κυβέρνησης είναι:
  • Η δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Στόχος είναι η μείωση του δημοσίου χρέους κοντά στο 60% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, κάτι που προϋποθέτει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Ο προϋπολογισμός του 2001 θα είναι ο πρώτος πλεονασματικός προϋπολογισμός της μεταπολεμικής περιόδου, κάτι που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
  • Η επίτευξη αναπτυξιακών ρυθμών τουλάχιστον 5% με στόχο την πραγματική σύγκλιση στο τέλος της δεκαετίας.
  • Η αναδιοργάνωση της οικονομίας στη βάση του ανταγωνισμού και της κοινωνικής υπευθυνότητας. Απεμπλοκή του δημοσίου τομέα από επιχειρηματικές δραστηριότητες και δημιουργία ανοικτών αγορών όπου θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού αλλά με αυστηρούς κανόνες και αυστηρές εποπτικές αρχές.
  • Η δημιουργία μίας κοινωνίας συνοχής και αλληλεγγύης.Στη συνέχεια, ο κ. Παπαντωνίου αναφέρθηκε στις βάσεις που τίθενται πλέον για την ανανέωση του ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο θέτει ως στρατηγικό στόχο για την επόμενη δεκαετία να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση την ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Σ΄ αυτή τη νέα οικονομία η Ελλάδα συμμετέχει δυναμικά με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Ο κ. Παπαντωνίου ολοκληρώνοντας την ομιλία του επισήμανε ότι θα κυλήσει αρκετός χρόνος μέχρι να αποκρυσταλλωθεί η τελική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η πορεία πολιτικής ενοποίησης που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια έχει επιταχυνθεί και η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία διαφαίνεται πλέον σαφώς στον ορίζοντα. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα και σε αυτό το τελικό στάδιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Στη συνέχεια, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος, αφού έκανε μια αναδρομή στις νομισματικές και συναλλαγματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών που οδήγησαν στην επίτευξη των κριτηρίων σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας, επισήμανε πως η υιοθέτηση του ευρώ θα εξασφαλίσει υψηλό βαθμό νομισματικής σταθερότητας στη χώρα μας που αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την οικονομική της ανάπτυξη. Επισήμανε όμως ταυτόχρονα πως το κρίσιμο ερώτημα είναι το κατά πόσον η προβλεπόμενη επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας θα είναι διαρκής και επαρκής ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου προς το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ. Ετσι, όπως τόνισε ο διοικητής, στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται, η πραγματική οικονομική σύγκλιση μπορεί να επιτευχθεί κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, με μέτρα διαρθρωτικής προσαρμογής που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προιόντων. Αυτή δε η προσαρμογή είναι σκόπιμο να κινηθεί στους εξής άξονες: απελευθέρωση αγορών, προώθηση της τεχνολογικής έρευνας και των καινοτομιών, εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, στήριξη της επιχειρηματικής δράσης, βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα.Τον κύκλο των εισηγήσεων έκλεισε ο διοικητής της Εθνικής Τραπέζης κ. Θεόδωρος Καρατζάς ο οποίος αναφέρθηκε στις μετά την ένταξη εξελίξεις οι οποίες, όπως είπε, προκαλούν περίσκεψη για το μέγεθος της πρόκλησης που προδιαγράφεται από τη σκοπιά των επιχειρήσεων. Και αυτό διότι αφ΄ ενός οι επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας καθώς είναι οι βασικοί φορείς της απασχόλησης και της παραγωγής και αφ΄ ετέρου η πορεία των Τραπεζών εξαρτάται και συνδέεται με την πορεία των επιχειρήσεων και την ικανοποίηση κάθε κατηγορίας πελατών τους. Όπως επισήμανε ο Διοικητής της Εθνικής, οι Ελληνικές και Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαχειριστούν μία νέα γενιά προτεραιοτήτων και στην προσπάθειά τους αυτή θα έχουν αρωγό το νέο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα που θα τους προσφέρει διευρυμένη αγορά με ρευστότητα και βάθος. Επιπλέον, η έλευση των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας στην οικονομία επιταχύνει τις εξελίξεις καθιστώντας όμως την δουλειά των επιχειρηματικών φορέων της οικονομίας πιο σύνθετη. Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Καρατζάς αναφέρθηκε στους κανόνες της επιχειρηματικής πρακτικής παρατηρώντας ότι καθώς η ελληνική οικονομία εντάσσεται στο σύνολο των οικονομιών που προπορεύονται στη διεθνή σκηνή ανάλογη θα πρέπει να είναι και η συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να ωφεληθούν από αυτή την πορεία. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να μεταγγιστούν είναι πολλά, αλλά αναγκαία για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στο νέο περιβάλλον. Απαιτείται λοιπόν μεγαλύτερη εταιρική διαφάνεια, ουσιαστική και έγκαιρη διάχυση της πληροφόρησης στην αγορά και αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος για όλες τις μονάδες των επιχειρηματικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.Μετά το πέρας των ομιλιών οι 600 επίσημοι προσκεκλημένοι παρακάθισαν σε δείπνο στο οποίο επίσημος ομιλητής ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Valery Giscard d’ Estaing.Στην έναρξη του Συνεδρίου παρευρέθησαν ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Ν. Χριστοδουλάκης, υφυπουργοί, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της AMUE κ. Etienne Davignon, διοικητές και ανώτατα στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του Τύπου.
    Το συνέδριο συνεχίζει και ολοκληρώνει τις εργασίες του αύριο, στο ξενοδοχείο Hilton με τις ομιλίες πολλών διακεκριμένων παραγόντων της πολιτικής, οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της Ελλάδος και της Ευρώπης.
  •