Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG- Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Οι συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που εξακολουθούν να ισχύουν στην ελληνική τραπεζική αγορά καθώς και η αύξηση του κόστους χρήματος και του euribor κατά την τρέχουσα περίοδο, επιβάλουν την αναπροσαρμογή των επιτοκίων καταθέσεων και των βασικών επιτοκίων χορηγήεων επαγγελματιών και επιχειρήσεων ως εξής:

A. Τα επιτόκια καταθέσεων των εντόκων λογαριασμών Όψεως Επαγγελματιών αυξάνονται έως και 0,50 της  μονάδος.
B. Τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων επαγγελματιών και επιχειρήσεων αυξάνονται έως και 0,50 της  μονάδος.

Τα νέα επιτόκια ισχύουν από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010.