Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H EBRD Χρηματοδοτεί τις Bancpost (Ρουμανία), Eurobank EFG (Βουλγαρία) και Eurobank EFG (Σερβία) για παροχή πιστώσεων στις τοπικές αγορές

 €230 εκατομμύρια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη
Η EBRD υπόγραψε 3 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους €230 εκ. με τις θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου Eurobank EFG στη Ρουμανία τη Βουλγαρία και τη Σερβία, για τη χορήγηση δανείων, μέσω των παραπάνω τραπεζών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τρεις χώρες.

Οι πιστώσεις της EBRD προς τις Bancpost (Romania), Eurobank EFG Bulgaria and Eurobank EFG (Serbia) είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας, εμπλουτίζουν την χρηματοδοτική τους βάση,  διαφοροποιούν και επιμηκύνουν τις υποχρεώσεις τους και υποστηρίζουν τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να δανείζουν τις οικονομίες των χωρών αυτών.

Συγκεκριμένα, η Bancpost Ρουμανίας θα λάβει €95 εκ.  η Eurobank EFG Bulgaria  (Postbank) €75 εκ, και η  Eurobank EFG  Beograd  €60 εκ.

“Η EBRD εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Όμιλο Eurobank EFG, συνεργασία μέσω της οποίας, αυξάνει την διαθέσιμη ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις στις Βουλγαρία Ρουμανία και Σερβία στην τρέχουσα συγκυρία, όπου η οικονομική ανάκαμψη παραμένει σχετικά εύθραυστη”, δήλωσε ο Nick Tesseyman, Business Group Director της EBRD.

“Πριν από ένα χρόνο, ο Όμιλος Eurobank EFG συνέβαλε μαζί με Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς στη στήριξη των οικονομιών της περιοχής μέσω της «Πρωτοβουλίας της Βιέννης». Είμαστε ευτυχείς που συνεργαζόμαστε και πάλι με την EBRD για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στις χώρες αυτές τώρα που οι οικονομίες τους παρέχουν ενδείξεις εξόδου από την κρίση” ανάφερε ο κ. Giorgio Pradelli, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Eurobank EFG, επικεφαλής των Διεθνών Δραστηριοτήτων.

Το εν λόγω χρηματοδοτικό πακέτο που θα διατεθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, αποτελεί τμήμα του Κοινού Σχεδίου Δράσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων παρόμοιων πιστώσεων προς θυγατρικές σημαντικών Δυτικοευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων τους τελευταίους 18 μήνες.

Στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών που ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2009, η EBRD, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποφάσισαν να διαθέσουν €24,5 δισ. σε μια διετία για την υποστήριξη των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης μέσω του τραπεζικού τομέα.
Διακρίνονται από αριστερά:
1) Φωκίων Καραβίας, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Κεφαλαιαγορών Eurobank EFG
2) Giorgio Pradelli, Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Eurobank EFG3) Jean Marc Petterschmitt, Διευθυντής Χρηματοδοτικών Οργανισμών EBRD4) Nick Tesseyman, Γενικός Διευθυντής Χρηματοδοτικών Οργανισμών  EBRD5) Nικόλαoς Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank EFG6) Mιχάλης Κιουρκτσόγλου,  Διεύθυνση Χρηματοδοτικών Οργανισμών EBRD
7) Θόδωρος Καρακάσης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων Eurobank EFG