Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurolife Ασφαλιστική Αποτελέσματα Α΄Εξαμήνου 2010

Αύξηση ασφαλίστρων και κερδών παρουσίασε
η EFG Eurolife Ασφαλιστική κατά το πρώτο εξάμηνο 2010.
Αύξηση των ασφαλίστρων κατά 5% και της κερδοφορίας της κατά 7,6% πραγματοποίησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 η EFG Eurolife Ασφαλιστική, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.
Ειδικότερα:
  • Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των  Ασφαλιστικών εταιριών ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2010 στα 162,6 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  33,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  7,6% σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2009.
  • Τα ίδια κεφάλαια και των δύο Ασφαλιστικών εταιριών με 30/6/2010 υπερκαλύπτουν τα  απαιτούμενα από το νόμο περιθώρια φερεγγυότητας  σε ποσοστό  119,5 % για την EFG Eurolife ΑΕΑΖ και αντίστοιχα σε ποσοστό  257,1 % για την EFG Eurolife ΑΕΓΑ. Αυτά τα υψηλά ποσοστά αντανακλούν την οικονομική ευρωστία και την φερεγγυότητα των δύο Ασφαλιστικών εταιριών που είναι από τις υψηλότερες στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.
  • Η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής της EFG Eurolife AEAZ ανήλθε σε  124,1εκ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε ποσοστό  1,2  % σε σχέση με το   αντίστοιχο διάστημα του 2009. Η δραστηριοποίηση της εταιρίας στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων περιοδικού ασφαλίστρου μέσω του bancassurance και επιλεγμένων συνεργατών σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη σε ποσοστό 10,8 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και ανήλθε στα 70,6 εκ. ευρώ.  Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Ζωής ανήλθαν σε 22,1 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε ποσοστό  3,9 % σε σχέση  με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2009.
  • Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, η παραγωγή ασφαλίστρων της EFG Eurolife ΑΕΓΑ ανήλθε στα  38,5  εκ. ευρώ  παρουσιάζοντας αύξηση  32,3  % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  11,7 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  38,6 % σε σχέση  με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2009.
H EFG Eurolife Aσφαλιστική, αποτελείται από τις δύο ασφαλιστικές εταιρίες EFG Eurolife AΕΑΖ και EFG Eurolife ΑΕΓΑ και είναι o τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος της ελληνικής αγοράς.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurolife Ασφαλιστικής, κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε:
«Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικονομία, η EFG Eurolife Ασφαλιστική διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια και συγχρόνως παραμένει εστιασμένη στην τήρηση των υποχρεώσεων της απέναντι στους ασφαλισμένους της. Παράλληλα, ισχυροποιεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο χώρο του BancAssurance ενώ διευρύνει τη δραστηριότητα της δίνοντας έμφαση στη συνεργασία της με επιλεγμένους διαμεσολαβητές».