Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Εννεάμηνου 2010

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Εννεάμηνου 2010 και η Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.