Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διευκολύνσεις για υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Η Τράπεζα Eurobank EFG, είναι καθ’ όλα έτοιμη να υλοποιήσει το Νόμο για τη «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων»,  ανταποκρινόμενη στις ειδικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση και την αδυναμία ορισμένων πελατών του τραπεζικού συστήματος να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Όπως είναι γνωστό, ο νόμος αυτός ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, και τίθεται σε ισχύ από την 1η/9/2010.
Ανεξάρτητα από τον νέο νόμο, ήδη από την αρχή της κρίσης, η Eurobank υλοποιεί και θα συνεχίσει να προσφέρει ειδικά προγράμματα διευκόλυνσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πελατών της που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα. Η πολιτική αυτή της Eurobank ανταποκρίνεται στο ρόλο και τις αρχές της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, του υπεύθυνου δανεισμού και της  σταθερής δέσμευσής της να βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της σε κάθε συγκυρία, στηρίζοντας έτσι ευρύτερα την προσπάθεια για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.
Στα προγράμματα αυτά που αφορούν συνδυασμό επιμήκυνσης διάρκειας δανείου, περιόδου χάριτος, προσημείωσης ακινήτου και τα οποία υλοποιεί η Τράπεζα ήδη από τις αρχές του 2009, έχουν ήδη υπαχθεί δεκάδες χιλιάδες πελάτες. Οι λύσεις που προσφέρονται έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα, δηλαδή προσαρμόζονται όχι μόνον στην ανάγκη αλλά και στην ιδιαιτερότητα του κάθε πελάτη οδηγώντας σε μείωση της μηνιαίας δόσης του που μπορεί να  φθάσει και το 50%.