Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG Stress Test

Η  άσκηση προσομείωσης καταστάσεων κρίσης (τεστ αντοχής /stress test) που πραγματοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και για 91 τράπεζες από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Εποπτείας  (CEBS). επιβεβαίωσε την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Eurobank EFG.

Από τη δοκιμασία αυτή προκύπτει ότι ακόμα και σε αυτό το ακραίο και εξαιρετικά απίθανο σενάριο, η Eurobank EFG διαθέτει πλεονάζοντα κεφάλαια υπερδιπλάσια του κατώτατου ρυθμιστικού ορίου (4%).
Σημειώνεται ότι το ακραίο σενάριο, βάσει του οποίου έχουν γίνει οι υπολογισμοί για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι ιδιαίτερα επαχθές και δεν είναι ούτε πραγματικό, ούτε καν προσδoκόμενο. Για παράδειγμα, στο σενάριο δημοσιονομικής αναταραχής υπολογίζονται επιπρόσθετες προβλέψεις -πέραν του αρνητικού βασικού σεναρίου- ύψους άνω του 3,2% του δανειακού χαρτοφυλακίου για κάθε τράπεζα στην Ελλάδα. Στις υπόλοιπες χώρες η επιβάρυνση αυτή δεν ξεπερνά το 1% και κυμαίνεται από 0,05% (Γερμανία) έως 0,9% (Πορτογαλία).
Όσον αφορά στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, είναι γνωστό ότι τα πλέον επώδυνα μέτρα που συνδέονται με το Μνημόνιο έχουν ήδη υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση.  Η υλοποίηση του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας εξελίσσεται ομαλά και κινείται κατά το πρώτο εξάμηνο πέραν του στόχου, ενώ σύμφωνα με το IMF η προβλεπόμενη ύφεση για το 2010 εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερη του αναμενομένου.  Παρόλα αυτά το ακραίο σενάριο που υιοθετείται στα τεστ αντοχής, υποθέτει ότι η κατάσταση της οικονομίας , ανεξάρτητα από τις πρόσφατες εξελίξεις, ενδέχεται να επιδεινωθεί σοβαρά και με αρνητικό αντίκτυπο και  για το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα, (δηλαδή πριν την εφαρμογή του σεναρίου), το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εμφανίζει συνολικά υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι οι Ελληνικές τράπεζες  είχαν φροντίσει να τους ενισχύσουν σημαντικά εντός του 2009.
΄Οπως κατέδειξε το τεστ αντοχής, η Eurobank EFG χάρη στην ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια και τα υψηλά προ-προβλέψεων έσοδα, είναι σε θέση να απορροφήσει προβλέψεις, οι οποίες στην εκδοχή του πλέον ακραίου σεναρίου, φθάνουν τα €4 δισ. εντός της επόμενης διετίας, διατηρώντας κεφαλαιακή επάρκεια πρώτης διαβάθμισης (Tier I) άνω του 8%.