Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2010 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2010

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α΄ εξαμήνου 2010 και η Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 30 Αυγούστου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.