Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ: Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Real Estate

Ένα νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο fund of funds που επενδύει στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ δημιούργησε η Eurobank EFG Fund Management Company (Lux) S.A. και διαχειρίζεται η Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει. Πρόκειται για το Eurobank EFG (LF) Fund of Funds-Real Estate μέσω του οποίου ο επενδυτής αποκτά εύκολη πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά και προοπτική υπεραξιών με ταυτόχρονη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου σε βάθος χρόνου.
Με αφορμή την έναρξη διάθεσής του, η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. διοργάνωσε στις αρχές Ιουλίου, εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν στελέχη που δραστηριοποιούνται στους τομείς Private Banking και Personal Banking με θέμα «Why Real Estate – The Prospects of the U.S. Market» με ομιλητές τον κ. Jack Foster, Head of Real Estate Advisors της Franklin Templeton Real Estate και τον κ. Indraneel Karlekar PhD, Senior Vice President, Head of Global Research and Strategy της ING Clarion Real Estate Securities.

Ο κ. Jack Foster επεσήμανε ότι ιστορικά η αγορά των ακινήτων προσφέρει τις υψηλότερες προσδοκώμενες αποδόσεις, εκτιμώντας ότι η αγορά αυτή στις ΗΠΑ βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Στη φάση αυτή οι εισηγμένες εταιρείες ακίνητης περιουσίας αποτελούν ευκαιρία επένδυσης, αφού προσφέρουν πλεονέκτημα ρευστότητας χωρίς το μειονέκτημα φορολόγησης. Αναμένεται ότι η συγκεκριμένη αγορά θα ενισχυθεί περαιτέρω χάρη στο πρόγραμμα ανάπτυξης που πρόκειται να εφαρμόσει  η κυβέρνηση Obama.
Ο κ. Indraneel Karlekar PhD  έδωσε έμφαση μεταξύ άλλων στην κυκλικότητα που παρουσιάζει η αγορά των ακινήτων και πώς αυτή συνδέεται με τα μακροοικονομικά μεγέθη της παγκόσμιας οικονομίας. Επεσήμανε ότι έχει αποδειχθεί ιστορικά πως η πτώση δεν έχει ξεπεράσει ποτέ σε διάρκεια τα δύο έτη. Η πρόσφατη κρίση στη συγκεκριμένη αγορά κλείνει ήδη δύο χρόνια, με τις εταιρείες της ακίνητης περιουσίας να έχουν αντλήσει κεφάλαια ύψους 80 δις δολ μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό τη διοχέτευσή τους στην αγορά ακινήτων. Η εν λόγω προοπτική ενισχύει την εκτίμησή του ότι η άνοδος βρίσκεται προ των πυλών.

Ας σημειωθεί ότι και οι δύο ομιλητές αναφέρθηκαν με έμφαση στην προστιθεμένη αξία που προσδίδει σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο η επένδυση στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ, πρακτική που ευνοεί τη συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου, καθώς η επένδυση σε ακίνητα εμφανίζει χαμηλή συσχέτιση με τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ