Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσια Τακτική Συνέλευση

«Η  ελληνική οικονομία πρέπει να επανέλθει το συντομότερο δυνατό σε τροχιά θετικών ρυθμών ανάπτυξης.  Κύρια προϋπόθεση είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, για να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες ρευστότητας και τα επιτόκια, ώστε να βελτιωθεί και το επιχειρηματικό και το επενδυτικό κλίμα.  Ο κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών στις προοπτικές της χώρας οδηγεί σε απώλεια καταθέσεων, περιορισμό της ρευστότητας, και αύξηση του κόστους του χρήματος για όλη την οικονομία. Επίσης, ο περιορισμός του μεγέθους και του διοικητικού βάρους του δημόσιου τομέα και η καταπολέμηση των στρεβλώσεων, σε συνδυασμό με την τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα προσδώσουν μια νέα δυναμική στην ελληνική οικονομία. Αρκεί βέβαια να μην υπάρχουν αυθαίρετες παρεμβάσεις, που αναστέλλουν την επιχειρηματικότητα και διαβρώνουν το επενδυτικό κλίμα».
Την επισήμανση αυτή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, σε ομιλία του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που συνήλθε σήμερα (25 Ιουνίου 2010). Ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι «Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις μας, όταν τεθούν σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα του Μνημονίου, υπάρχουν οι προϋποθέσεις όχι μόνον για τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας για περιορισμό του δημοσιονομικού μας ελλείμματος αλλά ακόμα και για θετική έκπληξη έναντι των αρχικών στόχων».
Όπως επεσήμανε ο κ. Νανόπουλος, η έξοδος από την κρίση είναι εφικτή και εξαρτάται από μας.  Προϋποθέτει δε συνδυαστικά μια σειρά από ενέργειες και εξελίξεις.
Πρώτον, την πιστή εφαρμογή των όρων του Μνημονίου, τόσο στο σκέλος της δημοσιονομικής προσαρμογής όσο και σε αυτό των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.
Δεύτερον, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη σταθερότητα και τις προοπτικές της οικονομίας μας, αλλά και της τρωθείσας αξιοπιστίας της χώρας μας διεθνώς, που θα μας επιτρέψει την εκ νέου πρόσβαση του ελληνικού δημοσίου στις διεθνείς αγορές.
Τρίτον, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας με βάση ένα νέο, σύγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο που θα αυξήσει την απασχόληση και την ευημερία.
Τέταρτον, την ομαλή πρόσβαση του τραπεζικού συστήματος στις διεθνείς αγορές, με ανταγωνιστικούς όρους, και την περαιτέρω ενεργοποίησή του για τη στήριξη της ανάπτυξης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.
Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG υπογράμμισε ότι η  δημοσιονομική σταθεροποίηση και οι δομικές αλλαγές θα πρέπει να συνδυασθούν με την προώθηση μιας, προσαρμοσμένης στις συνθήκες, πολύπλευρης αναπτυξιακής στρατηγικής. « Εμείς στην Eurobank, ήδη από την άνοιξη του 2009, τοποθετηθήκαμε δημόσια πάνω στα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας.  Μιλήσαμε έγκαιρα για την ανάγκη να θεμελιώσουμε ένα νέο πρότυπο διατηρήσιμης ανάπτυξης, το οποίο θα ενισχύει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, και την απασχόληση.  Το νέο αυτό αναπτυξιακό πρότυπο, θα πρέπει να εστιάζεται στην εξωστρέφεια, τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής και ενίσχυση των επενδύσεων. Πρέπει να θεμελιώσουμε μια ελκυστική, εξωστρεφή οικονομία προσανατολισμένη στην γνώση και την ποιότητα, ικανή να αξιοποιήσει το σημαντικό αναπτυξιακό της απόθεμα και να δημιουργήσει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα με αιχμή έναν ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα σύγχρονο και δυναμικό.»
Σύμφωνα με τον κ. Νανόπουλο, σε όλη αυτή την προσπάθεια, το τραπεζικό σύστημα μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας, αρωγός και καταλύτης στήριξης και ανάπτυξης. «Οι ελληνικές τράπεζες υπέστησαν δευτερογενώς μόνο τις συνέπειες της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς δεν είχαν καμιά εμπλοκή με τοξικά προϊόντα ή επενδύσεις υψηλού ρίσκου, και ξεπέρασαν τις δυσκολίες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.  Διαθέτουν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη, ενώ ο λόγος δανείων προς καταθέσεις, που αντανακλά τη ρευστότητα τους, είναι από τους υγιέστερους, με πολλές χώρες, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία αλλά και η Ιταλία, η Γαλλία και η Ιρλανδία, να είναι σαφώς χειρότερα από εμάς. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας, σε αντίθεση με το δημόσιο, παρουσιάζει έναν από τους χαμηλότερους βαθμούς δανειοδότησης στην Ευρώπη. Παράλληλα όμως, και με δεδομένο ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες του Μηχανισμού Στήριξης, έχουν αναληφθεί για την περαιτέρω θωράκιση του τραπεζικού μας συστήματος, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή ενέργειες της ΕΚΤ, που προσφέρουν ένα αποτελεσματικό δίκτυ ασφάλειας».

Εξάλλου ο Πρόεδρος της Eurobank EFG κ. Ξενοφών Νικήτας τόνισε ότι: «Σήμερα, η οικονομία μας δοκιμάζεται από πολυποίκιλα σενάρια κινδυνολογίας με επίκεντρο το ευρώ και ενδεχόμενο αδυναμίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεών μας ως χώρα.  Και αυτή η επικίνδυνη, αλλά και κλιμακούμενη, φημολογία ροκανίζει τις επίπονες και επώδυνες προσπάθειες αναδιάταξης των δημοσιονομικών. Η τράπεζά μας, αλλά και άλλες τράπεζες, προωθούν δράσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, για την αποτύπωση της αληθινής διάστασης των προβλημάτων ενώ ταυτόχρονα ανέλαβαν αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για να καταστεί επιτυχής η μετάβαση στο ελπιδοφόρο αύριο. Φαίνεται πως όλοι μας κατανοήσαμε τα λάθη του παρελθόντος που επί σειρά δεκαετιών στήριξαν την ανάπτυξη στην υπερκατανάλωση και στον πρόσκαιρο ευδαιμονισμό.Φυσικά και σε εμάς, που ασκήσαμε διοικητικά καθήκοντα στις τράπεζες, υπάρχουν ευθύνες αλλού περισσότερες, αλλού λιγότερες. Η κρίση όμως που ανέδειξε τα προβλήματα, έστω και με υπερτονισμό των στρεβλώσεων, μας δίδαξε και είναι βέβαιο ότι τώρα είμαστε στο σωστό δρόμο της επίλυσης».
Αναλύοντας την πορεία της Eurobank EFG το 2009 ο κ. Νανόπουλος τόνισε πως μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία όπως αυτή που διαμορφώθηκε το 2009, είναι φυσικό να επηρεάσει τα αποτελέσματα των τραπεζικών ομίλων όπως και του Ομίλου Eurobank EFG. «Παρόλα αυτά, ο Όμιλός μας, με προτεραιότητες, τη θωράκιση του ισολογισμού του, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση της προ προβλέψεων κερδοφορίας, και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, επέδειξε αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Έτσι, διατηρήσαμε τη δυναμική και τις θετικές μας επιδόσεις, επιτυγχάνοντας ικανοποιητική κερδοφορία, και βελτιώνοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας επάρκεια και τη ρευστότητά μας».
Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του Ομίλου για το τρέχον έτος επισημαίνοντας ότι παραμένουν προσαρμοσμένες στις συνθήκες και στις επιταγές των καιρών. Όπως είπε: «Εντείνουμε τις προσπάθειές μας με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης κυρίως μέσω οργανικής κερδοφορίας και αναδιάρθρωσης των στοιχείων του ενεργητικού μας, την ενίσχυση της ρευστότητας μας, την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού μας, και τη διατήρηση της υψηλής, προ προβλέψεων κερδοφορίας.  Παράλληλα, συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστωτικών και άλλων κινδύνων. Σε προτεραιότητα παραμένει και η περαιτέρω εκλογίκευση των λειτουργιών μας αξιοποιώντας οικονομίες κλίμακος και φάσματος και ο περιορισμός του κόστους».
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. Ευθύμιου Χριστοδούλου στη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Νέοι Σύμβουλοι, αντί των αποχωρούντων κ.κ. Λάζαρου Εφραίμογλου και Αντώνη Μπίμπα, εκλέγονται οι κ.κ. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος και Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος. Επίσης, επανεξελέγησαν τα λοιπά πρόσωπα, τα οποία είναι ήδη μέλη του σημερινού Δ.Σ. της Τράπεζας. Τέλος η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ορισμό του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου κ. Δημήτριου Γεωργούτσου ως πρόσθετου μέλους του Δ.Σ.