Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της αποδοχής, από το Ελληνικό Δημόσιο, της παραίτησης του κ. Δαμιανού Δαμιανού από τη θέση του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 17 Ιουνίου 2010, ότι τη θέση του εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., στο πλαίσιο της συμμετοχής της Τράπεζας στο Πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας (ν. 3723/2008), θα αναλάβει ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργούτσος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Ιουνίου 2010, διόρισε και ενσωμάτωσε ως πρόσθετο μέλος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.3723/2008, τον νέο εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου Καθηγητή κ. Δ. Γεωργούτσο.

Επιπλέον, ο κ. Λάζαρος Εφραίμογλου, από 10ετίας Αντιπρόεδρος και ο κ. Αντώνιος Μπίμπας, από 10ετίας Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE, αποφάσισαν να μην θέσουν υποψηφιότητα, για επανεκλογή τους ως Συμβούλων, με τη λήξη της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Λ. Εφραίμογλου είναι ένας εκ των ιδρυτών της Τράπεζας Εργασίας έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρός της, θέση την οποία διατήρησε και μετά την συγχώνευση της Τράπεζας Εργασίας με την Eurobank EFG, καθώς και πρώην Πρόεδρος και Επίτιµος Πρόεδρος της «Eπενδύσεις Eργασίας A.E.».

Ο κ. Α. Μπίμπας έχει ενεργό συμμετοχή 55 χρόνων στα τραπεζικά δρώμενα της χώρας μας έχοντας διατελέσει Γενικός ∆ιευθυντής, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην Τράπεζα Εργασίας.

Με την εμπειρία και τις γνώσεις τους, οι κ.κ. Λ. Εφραίμογλου και Α. Μπίμπας συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή ενοποίηση της Τράπεζας Εργασίας με την Eurobank EFG αλλά και στην επιτυχημένη πορεία του Ομίλου μας.  Η Τράπεζα εκφράζει προς τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις ευχαριστίες της για τη μακρόχρονη και πολύτιμη συμμετοχή και προσφορά τους στο έργο και την πρόοδό της.

Στην προσεχή Τακτική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2010, που θα κληθεί να αποφασίσει για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα προταθούν για εκλογή ως νέοι Σύμβουλοι, αντί των αποχωρούντων, οι κ.κ. Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος και Δημήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος.

Ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος είναι Διευθύνων Σύμβουλος μιας εκ των περισσότερο επιτυχημένων εταιρειών διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων, της Eastern Mediterranean Maritime Limited, η οποία διαχειρίζεται ένα μεγάλο στόλο από δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία. Ο κ. Μαρτίνος έχει ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην εφοπλιστική κοινότητα ενώ παράλληλα επιδεικνύει έντονη κοινωνική δράση.

Σπούδασε ναυτιλιακά στο Λονδίνο (1968-69) και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1974).

Ο κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος τελεί από το 1996 Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Τσιμέντων όπου εργάζεται από το 1991 έχοντας αναλάβει διάφορες οικονομικές θέσεις. Επίσης, στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων για την εταιρία McKinsey & Company στις ΗΠΑ και τη Γερμανία.
Είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Ελληνικού Ιδρύματος Harvard, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, του ALBA, της εταιρίας Lamda Development AE και του Σωματείου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο Ζυρίχης και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α., 1987) στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ.