Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurolife Ασφαλιστική Αποτελέσματα Α΄Τριμήνου 2010

Σ’ ένα ιδιαίτερα δυσμενές για την ελληνική οικονομία περιβάλλον, οι εργασίες της EFG Eurolife Ασφαλιστική παρουσίασαν αύξηση κερδών και παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010.
Ειδικότερα, τα μεγέθη της EFG Eurolife Ασφαλιστικής, που αποτελείται από τις δύο ασφαλιστικές εταιρίες EFG Eurolife AΕΑΖ, EFG Eurolife ΑΕΓΑ και την εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ και είναι o τρίτος μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος της ελληνικής αγοράς, διαμορφώθηκαν ως εξής:
  • Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων των  Ασφαλιστικών εταιριών ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του 2010 στα  89,5 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  33,6 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  16,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  24,4 % σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2009.
  • Τα ίδια κεφάλαια και των δύο Ασφαλιστικών εταιριών με 31/3/2010 υπερκαλύπτουν τα  απαιτούμενα από το νόμο περιθώρια φερεγγυότητας  σε ποσοστό  145,7 % για την EFG Eurolife ΑΕΑΖ και αντίστοιχα σε ποσοστό  257,8 % για την EFG Eurolife ΑΕΓΑ. Αυτά τα υψηλά ποσοστά αντανακλούν την οικονομική ευρωστία και την φερεγγυότητα των δύο Ασφαλιστικών εταιριών που είναι από τις υψηλότερες στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.
  • Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής της EFG Eurolife AEAZ ανήλθε σε  69,1 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  34,1% σε σχέση με το   αντίστοιχο διάστημα του 2009. Η δραστηριοποίηση της εταιρίας στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων περιοδικού ασφαλίστρου μέσω του bancassurance και επιλεγμένων συνεργατών σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη.  Η παραγωγή προγραμμάτων περιοδικών καταβολών σημείωσε αύξηση σε ποσοστό  6,4 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και ανήλθε στα  35,3 εκ. ευρώ.  Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Ζωής ανήλθαν σε  11,8 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  8,1 % σε σχέση  με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2009.
  • Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, η παραγωγή ασφαλίστρων της EFG Eurolife ΑΕΓΑ ανήλθε στα  20,5  εκ. ευρώ  παρουσιάζοντας αύξηση  31,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  5 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  91,2 % σε σχέση  με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2009.
  • Τα ασφάλιστρα που διαχειρίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2010 η μεσιτική εταιρία EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες AEMA  ανήλθαν στα  9,6  εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων  ανήλθαν σε  0,4 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό  2 % σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2009.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurolife Ασφαλιστικής, κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε:
«Σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικονομία, η EFG Eurolife Ασφαλιστική διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, εστιάζει την προσοχή της στην παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων για τις ανάγκες του πελάτη με ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα που αξιόπιστα καλύπτουν την επιβεβλημένη πλέον ανάγκη δημιουργίας συμπληρωματικής σύνταξης».