Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διευκολύνσεις Εξυπηρέτησης Δανείων

Δεδομένων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και την αγορά λόγω της ύφεσης, η Τράπεζα Eurobank EFG σταθμίζοντας το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα της αδυναμίας ορισμένων πελάτων της, ιδιωτών, επαγγελματιών ή μικρών επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, υλοποιεί ειδικά προγράμματα διευκόλυνσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών αυτών.
Μέχρι σήμερα στα προγράμματα που ήδη υλοποιούνται  έχουν υπαχθεί 57.700 πελάτες εκ των οποίων περισσότεροι από 2.500 είναι άνεργοι.
Τα προγράμματα αυτά έχουν εξατομικευμένο χαρακτήρα, δηλαδή προσαρμόζονται όχι μόνον στην ανάγκη αλλά και στην ιδιαιτερότητα του κάθε πελάτη και προσφέρουν άμεση και αποτελεσματική διευκόλυνση, δεδομένου ότι οδηγούν σε σημαντική μείωση της μηνιαίας δόσης τόσο για τους ιδιώτες πελάτες, όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο τα προγράμματα αυτά διευκολύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, των οποίων το ετήσιο εισόδημα μειώνεται λόγω των πρόσφατων μέτρων που έλαβε η Πολιτεία.

Α. Κάτοχοι στεγαστικών δανείων
Οι κάτοχοι στεγαστικών δανείων που αντιμετωπίζουν αντικειμενική δυσκολία στην εξυπηρέτηση των δανείων τους μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:
  • Αύξηση διάρκειας δανείου έως και 10 έτη με μέγιστη συνολική διάρκεια  τα 40 έτη (Με προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή των εγγυητών του δανείου).
  • Πληρωμή μόνο τόκων για περίοδο 1 έτους.
Β. Κάτοχοι καταναλωτικών δανείων ή/και πιστωτικών καρτών  Eurobank

Με προσημείωση ακινήτου
Σε κατόχους καταναλωτικών δανείων ή/και πιστωτικών καρτών Eurobank με αντικειμενική δυσκολία πληρωμής η Τράπεζα συγκεντρώνει  όλες τις οφειλές  σε ένα νέο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ με προσημείωση ακινήτου του πελάτη  και νέα διάρκεια έως και 25 έτη.

Το επιτόκιο θα είναι συνδεδεμένο με το euribor τριμήνου με περιθώριο ανάλογο του ποσοστού χρηματοδότησης

Γ. Κάτοχοι καταναλωτικών δανείων ή/και πιστωτικών καρτών Eurobank

Χωρίς προσημείωση ακινήτου
Σε κατόχους καταναλωτικών δανείων (Τοκοχρεωλυτικών ή/και ανοιχτών) ή/και πιστωτικών καρτών με αντικειμενική δυσκολία πληρωμής  η Τράπεζα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές σε ένα νέο δάνειο  με διάρκεια έως και 15 έτη και μειωμένο επιτόκιο ανάλογα με την περίπτωση του κάθε πελάτη που μπορεί να φτάσει έως και ελάχιστο 8% για τα 2 πρώτα έτη
Δ. Επαγγελματίες και Μικρές - Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ειδικότερα, και με σκοπό την προστασία της ρευστότητας Επαγγελματιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων -ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις επιδεινούμενες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά- η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της προγράμματα με:
  • Δυνατότητα αναδιάρθρωσης δανείων σε καθυστέρηση με σημαντική μείωση της υπάρχουσας δόσης, μέσω της υλοποίησης προσαρμοσμένων προγραμμάτων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
  • Αναστολή πληρωμής δόσεων μέχρι 12 μήνες και για συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.
Η πολιτική αυτή της Eurobank, ανταποκρίνεται στο ρόλο και τις αρχές της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, του υπεύθυνου δανεισμού και της  σταθερής δέσμευσής της να στηρίζει τους πελάτες της σε κάθε συγκυρία.
Πληροφορίες για τα παραπάνω προγράμματα και την υπαγωγή τους σε αυτά, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας.