Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Φωτοβολταϊκά: Περιβαλλοντικά οφέλη συνδυασμένα με σημαντικό ετήσιο εισόδημα για τα νοικοκυριά.

Σήμερα η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, ενώ η ραγδαία άνοδος των τιμών των συμβατικών καυσίμων καθιστούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μια εφικτή εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επίπεδο κατοικίας, η χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ διαδεδομένη στην Ευρώπη με αιχμή του δόρατος αυτή των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
Η πολιτεία προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους, θέσπισε ένα ειδικό πρόγραμμα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις στέγες ή τις ταράτσες των σπιτιών μας και ουσιαστικά καθιστά προσιτά τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα δίνοντας παράλληλα και σημαντικά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα προς τον πολίτη.
Ως Όμιλος με ισχυρό οικολογικό προσανατολισμό, υιοθετούμε συνεχώς πράσινες πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό να συμβάλουμε στην ποιοτική αναβάθμιση των νοικοκυριών, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας λοιπόν τα μέτρα της πολιτείας, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό προϊόν με την ονομασία Πράσινο Δάνειο Κατοικίας - Φωτοβολταϊκά χρηματοδοτώντας, με απλούστατες διαδικασίες, την αγορά και εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων στις στέγες ή τις ταράτσες των σπιτιών μας. Κατά αυτό τον τρόπο, οι πελάτες μας θα παράγουν ενέργεια που θα μεταπωλούν στη ΔΕΗ προς μια ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή, γεγονός που ουσιαστικά μπορεί να τους αποφέρει ετήσιο έσοδο μέχρι και 7.500 ευρώ.
Το έσοδο αυτό αφού υπερκαλύψει (α) την ετήσια αποπληρωμή του σχετικού δανείου (β) τους ετήσιους λογαρισμούς κατανάλωσης της ΔΕΗ, αποφέρει σε κάθε νοικοκυριό ένα σημαντικό και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα για 25 χρόνια.
Σήμερα, το δάνειο αυτό χορηγείται είτε με προσημείωση ακινήτου, είτε με εκχώρηση της Σύμβασης που υπογράφει ο κάτοχος του Φ/Β Συστήματος με τη ΔΕΗ. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η Eurobank, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες της αγοράς, βοηθάει τον πελάτη εύκολα, γρήγορα και απλά να προχωρήσει και να αξιοποιήσει αυτή την επένδυση, αφού με την προτεινόμενη υπηρεσία, ο πελάτης απαλλάσσεται από όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται από το πρώτο στάδιο της μελέτης, μέχρι και την τελική υλοποίηση χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
H Eurobank παρέχοντας μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης για εξοικονόμηση ενέργειας, ανοίγει το δρόμο για να γίνουν τα ελληνικά νοικοκυριά πηγή τόσο περιβαλλοντικού όσο και οικονομικού οφέλους.