Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Έκδοση Καλυμμένων Ομολογιών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της, την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της και την ανάπτυξη των εργασιών της, εξέδωσε σήμερα (10.05.2010) τη δεύτερη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους 650 εκατ. ευρώ με πιστοληπτική αξιολόγηση Α3 του διεθνούς οίκου Moody’s.

Η έκδοση έχει διάρκεια  ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ενός έτους και επιτόκιο, το επιτόκιο Euribor 1μηνός πλέον περιθωρίου 250 μ.β.

Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών σε ευρώ και σε ελβετικά φράγκα.

Το καλυμμένο ομόλογο των 650 εκατ. ευρώ εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank EFG στις 24 Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το οποίο η Eurobank  θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των 3 δις ευρώ, αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της. Σημειώνεται ότι στις 26.04.2010 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ύψους 650 εκατ. ευρώ και επομένως οι συνολικές εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών, στα πλαίσια αυτού του προγράμματος ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ.