Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση – Έκδοση Καλυμμένων Ομολογιών

Η Τράπεζα Eurobank EFG στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της, την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της και την ανάπτυξη των εργασιών της, εξέδωσε εχθές (26.04.2010) την πρώτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους 650 εκατ. ευρώ με πιστοληπτική αξιολόγηση Α1 του διεθνούς οίκου Moodys. Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν η BNPPARIBAS, CreditSuisseκαι η UBSInvestmentBank.

Η έκδοση έχει διάρκεια  ενός έτους –με δυνατότητα παράτασης δέκα ετών- και επιτόκιο, το επιτόκιο Euribor 1μηνός πλέον περιθωρίου 135 μ.β.

Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών σε ελβετικά φράγκα.

Το καλυμμένο ομόλογο των 650 εκατ. ευρώ εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank EFG στις 24 Μαρτίου 2010 σύμφωνα με το οποίο η Τράπεζα θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των 3 δις ευρώ, αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της. Η Eurobank EFG προγραμματίζει και άλλες εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών στη διάρκεια του έτους.