Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Επωνυμία

Τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias» ΑΕ θα είναι η επωνυμία του νέου τραπεζικού οργανισμού που δημιουργείται από τη συγχώνευση των Τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας σύμφωνα με την πρόταση στην οποία κατέληξε, παρουσία των διοικήσεων και των δύο Τραπεζών, το ΔΣ της EFG Consolidated Holdings SA που είναι και ο βασικός μέτοχός τους.

Τράπεζα «EFG Eurobank Ergasias» ΑΕ θα είναι η επωνυμία του νέου τραπεζικού οργανισμού που δημιουργείται από τη συγχώνευση των Τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας σύμφωνα με την πρόταση στην οποία κατέληξε, παρουσία των διοικήσεων και των δύο Τραπεζών, το ΔΣ της EFG Consolidated Holdings SA που είναι και ο βασικός μέτοχός τους. Το ΔΣ της EFG Consolidated Holdings SA κατέληξε στη συγκεκριμένη πρόταση με βάση το σκεπτικό ότι η επωνυμία αυτή εμπεριέχει και διατηρεί σε ισότιμη βάση τα εμπορικά και αναγνωρισμένου κύρους και αξιοπιστίας ονόματα και των δύο Τραπεζών δηλαδή Eurobank και Εργασίας. Επίσης, εμπεριέχει το πρόσφυμα EFG και το διεθνές σήμα του EFG Bank Group, κάτι που προσδίδει στο νέο οργανισμό τη δύναμη και τη διεθνή εμβέλεια του Ομίλου Τραπεζών Λάτση, υποδηλώνοντας παράλληλα τη διεθνή διάσταση και τις προοπτικές των δραστηριοτήτων της νέας EFG Eurobank Ergasias.