Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG Factors - Πρωταγωνιστής στις υπηρεσίες Factoring και Forfaiting

Χρονιά υψηλής κερδοφορίας και ταχύρυθμης ανάπτυξης εργασιών ήταν το 2009 για την Eurobank EFG Factors. Η εταιρία τη χρονιά αυτή κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στον τομέα των υπηρεσιών Factoring στην ελληνική αγορά με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2009.
Ο ετήσιος όγκος των εκχωρούμενων προς την εταιρία απαιτήσεων ξεπέρασε τα €3,5 δις σημειώνοντας αύξηση 21% ενώ οι χρηματοδοτήσεις προς τους πελάτες της τα €800 εκ. κατά το κλείσιμο του έτους. Επίσης, τα προ φόρων κέρδη παρουσίασαν σημαντική άνοδο της τάξης του 50% οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην προώθηση νέων και πιo σύνθετων προϊόντων.
Η Eurobank EFG Factors κατέκτησε κατά το παρελθόν έτος την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στο Διεθνές Factoring (Εξαγωγικό και Εισαγωγικό). Η διάκριση αυτή δόθηκε στην εταιρία, βάσει τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών κριτηρίων, τον Ιούλιο του 2009 κατά τη διάρκεια του 41ου ετήσιου διεθνούς συνεδρίου των μελών της Factors Chain International (F.C.I., Κωνσταντινούπολη).
Το δίκτυο factoring του oμίλου Eurobank EFG έχει σήμερα παρουσία σε τέσσερα κράτη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία και Ρουμανία) ενώ παράλληλα εξετάζεται και η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων στις αγορές της Σερβίας και της Κύπρου. Σε ότι αφορά ειδικότερα στο υποκατάστημα της Βουλγαρίας, για το τρέχον έτος, στόχος είναι η περαιτέρω ταχύρρυθμη ανάπτυξη των εργασιών του ώστε να διευρύνει το μερίδιο αγοράς του και να μειώσει δραστικά την απόσταση που το χωρίζει από τον κάτοχο της πρώτης θέσης. Η μονάδα factoring στην Τουρκία, παρά το μικρό διάστημα της δραστηριότητάς της,  φιλοδοξεί να βρεθεί μέσα στις πρώτες 10-15 εταιρείες/μονάδες factoring σε ένα σύνολο 70 και πλέον εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα.