Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διακρίσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Eurobank EFG ΑΕΔΑΚ

Το 2010 ξεκίνησε με διακρίσεις για τα Α/Κ της Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ

Με νέες διακρίσεις από τη Morningstar® ξεκίνησε το 2010 για τα Α/Κ που διαχειρίζεται η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατακτώντας για άλλη μία φορά, τις πρώτες βαθμίδες των διακρίσεων που απολαμβάνουν τα Α/Κ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν τη συνολική απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, οι διακρίσεις που έλαβαν με τέλος Ιανουαρίου και διατηρήθηκαν αμετάβλητες το Φεβρουάριο είναι:
Eurobank EFG (LF) I Equity Emerging Europe

Eurobank EFG (LF) Fund of Funds Balanced Blend

Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού

Eurobank EFG (LF) Absolute Return

Eurobank EFG (LF) Special Purpose All Weather

Eurobank EFG (LF) Money Market Income Plus $

Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, κάθε μήνα πραγματοποιείται αξιολόγηση του καθενός Α/Κ σε σύγκριση με τα άλλα Α/Κ της κατηγορίας του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, κάθε Α/Κ επιβραβεύεται και με ανάλογα «αστέρια» (από 5 έως 1 αστέρια). Τα Α/Κ με την καλύτερη απόδοση λαμβάνουν την ανώτατη διάκριση «5 αστέρια», διάκριση η οποία αποδίδεται μόνο στο 10% της κατηγορίας τους. Ακολουθούν τα Α/Κ που λαμβάνουν «4 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 22,5% της κατηγορίας τους, κ.ο.κ.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. και πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. 'Aρης Ξενόφος, «Οι νέες αυτές διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όταν μάλιστα επιτυγχάνονται στη διάρκεια μιας νέας αλλά και δύσκολης χρονιάς επιβεβαιώνουν τη συνέπεια και την προσπάθεια της εταιρείας για ποιότητα στο διαχειριστικό αποτέλεσμα. Ποιότητα, η οποία παρέχει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ αναδεικνύοντας την ικανότητα των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων να ανταγωνίζονται ισάξια τους επενδυτικούς οίκους του Εξωτερικού.»

© 2010 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 26-February-2010.

Για τις πληροφορίες,  που αφορούν στην Morningstar και  παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ