Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση Καλυμμένων Ομολογιών

Η Eurobank EFG στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της και την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της για την ανάπτυξη των εργασιών της, εξέδωσε σήμερα (08.03.2010) την πρώτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ με πιστοληπτική αξιολόγηση Αα2 του διεθνούς οίκου Moody’s. Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν η Deutche Bank και η HSBC.

Η έκδοση έχει διάρκεια πέντε ετών –με δυνατότητα παράτασης δέκα ετών- και επιτόκιο, το επιτόκιο αναφοράς ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 250 μ.β.

Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών.

Το καλυμμένο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank EFG στις 3 Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το οποίο η Eurobank θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των 5 δις ευρώ, αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της. Η Eurobank EFG προγραμματίζει και άλλες εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών στη διάρκεια του έτους.