Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνίες Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της έχουν ως εξής:
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2009: Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2010: Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2010: Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2010: Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Την ίδια ημέρα ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών.