Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Υψηλότατες αποδόσεις πέτυχε η EFG Eurolife Ασφαλιστική για το 2009

Στο 6,24% ανήλθε η επιτευχθείσα απόδοση από τις επενδύσεις των αποθεμάτων των προγραμμάτων της EFG Eurolife Aσφαλιστικής τα οποία έχουν συμμετοχή στο Προϊόν Υπεραπόδοσης Μαθηματικών Αποθεμάτων.
Η απόδοση αυτή είναι από τις υψηλότερες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για τη χρήση του 2009.
Η EFG Eurolife Ασφαλιστική έχει πρωτεύοντα στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης κάθε χρόνο για τους πελάτες της, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα αξιόλογο κεφάλαιο μέσω των προγραμμάτων τους.

Οι επενδυτικές επιλογές της Εταιρίας γίνονται με γνώμονα τη διασφάλιση της εγγυημένης απόδοσης, σε συνδυασμό με την μεγιστοποίηση των επιπλέον αποδόσεων ανεξάρτητα από τη μεταβλητότητα των κεφαλαιαγορών.