Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενοποιημένη εποπτεία της EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

Σε συνέχεια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου εταιριών του EFG Group που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2009, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν, στηριζόμενες στην Οδηγία 2006/48/EC και λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των δραστηριοτήτων του EFG Group στην Ελλάδα, να αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος την ενοποιημένη εποπτεία του EFG Group από τον Ιανουάριο του 2010. Η ενοποιημένη εποπτεία σε επίπεδο υποομίλων θα παραμείνει αμετάβλητη. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να επιβλέπει τον υποόμιλο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενώ η FINMA (Εποπτική Αρχή  Χρηματοοικονομικών Αγορών της Ελβετίας) θα συνεχίσει να εποπτεύει τον υποόμιλο EFG International και την εδρεύουσα στη Γενεύη μητρική του τράπεζα, EFG Bank European Financial Group SA.