Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύνδεσμος για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης

Ο Σύνδεσμος για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης ("Association for the Monetary Union of Europe" - AMUE) εξέδωσε στην αρχή του έτους ένα Δελτίο Τύπου με το οποίο καλωσορίζει την έλευση του ευρώ, σε φυσική μορφή, στις δώδεκα χώρες της Ευρωζώνης, χαιρετίζει την εκπλήρωση της αποστολής του Συνδέσμου και ανακοινώνει την απόφαση του Συνδέσμου να παύσει την λειτουργία του στις 30 Απριλίου 2002, μία απόφαση που είναι άμεση απόρροια της επιτυχίας αυτής.
Ο Σύνδεσμος για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης ("Association for the Monetary Union of Europe" - AMUE) εξέδωσε στην αρχή του έτους ένα Δελτίο Τύπου με το οποίο καλωσορίζει την έλευση του ευρώ, σε φυσική μορφή, στις δώδεκα χώρες της Ευρωζώνης, χαιρετίζει την εκπλήρωση της αποστολής του Συνδέσμου και ανακοινώνει την απόφαση του Συνδέσμου να παύσει την λειτουργία του στις 30 Απριλίου 2002, μία απόφαση που είναι άμεση απόρροια της επιτυχίας αυτής.
To EFG Bank Group, μητρικός όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, ο οποίος από το 1994 εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, επιθυμεί να συγχαρεί και αυτός, με τη σειρά του, την Διοίκηση της AMUE, τα ευρωπαϊκά και ελληνικά μέλη του Συνδέσμου για την μεγάλη αυτή επιτυχία, που αποτελεί ένα τόσο θεμελιώδες βήμα στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως. Χάρις στην υποστήριξη των μελών του στην Ελλάδα, ο Σύνδεσμος υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος στην χώρα μας, συμμετέχοντας ή συνδιοργανώνοντας δέκα συνέδρια για το Ευρώ από το 1996, και φθάνοντας να διανείμει, μέσω των μελών του, συνολικά 270.000 αντίτυπα των τεσσάρων οδηγών προετοιμασίας για τις επιχειρήσεις. Ο αριθμός αυτός μάς κατατάσσει σε πέμπτη θέση στην Ένωση των «15», αλλά σε πολύ υψηλότερη θέση εάν ληφθεί υπ’ όψιν ο πληθυσμός. Πέραν του ποσοτικού στοιχείου, βεβαίως, πρέπει να αναφέρουμε και πόσο έγκαιρα κυκλοφόρησαν οι οδηγοί, καλύπτοντας ένα υπαρκτό κενό στον τομέα της αναλυτικής, έντυπης πληροφόρησης των επιχειρήσεων.
Ο Σύνδεσμος για την Νομισματική Ένωση της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1987 στο Παρίσι από έναν αριθμό μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όπως, π.χ., η Siemens, η Deutsche Bank, η Fiat, η Barclays και η Philips, που έθεσαν ως κοινό στόχο την υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος και την εξασφάλιση της νομισματικής σταθερότητος στην Ευρώπη. Οι τριακόσιες περίπου εταιρίες και τράπεζες που είναι σήμερα μέλη του Συνδέσμου προέρχονται και από τα 15 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και απασχολούν συνολικά γύρω στους 8.000.000 εργαζομένους. Στην Ελλάδα, ως μέλη συμμετέχουν σήμερα σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις, τράπεζες, αλλά και συλλογικοί επιχειρηματικοί φορείς.