Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Υπηρεσία e-Statements

Σκέφτομαι Οικολογικά, Ενημερώνομαι Ηλεκτρονικά
Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, η Eurobank EFG εισήγαγε πρόσφατα τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία e-Statements. Μέσω της υπηρεσίας e-Statements, οι πελάτες της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αντίγραφα κινήσεων των προϊόντων που έχουν με την Τράπεζα, με παράλληλη διακοπή της αποστολής των αντιγράφων αυτών μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται και παρακολουθούν καλύτερα τα οικονομικά τους, μειώνουν την πιθανότητα απώλειας ή υποκλοπής των φυσικών αντιγράφων, και παράλληλα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Τα e-Statements είναι ηλεκτρονικά αρχεία (pdf) τα οποία περιέχουν την ίδια ακριβώς πληροφόρηση των φυσικών statements που αποστέλλονται από την Τράπεζα μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου. Πρόσβαση στα e-statements έχουν αυτόματα όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας e-Banking της Eurobank χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή. Σημαντικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα εμφάνισης, αποθήκευσης και εκτύπωσης πρόσφατων ή παλιότερων e-Statements,  η ενημέρωση μέσω e-mail για κάθε έκδοση νέου, καθώς και η δυνατότητα επαναφοράς της αποστολής των φυσικών αντιγράφων, όποτε το επιθυμεί ο πελάτης.
Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες της Eurobank.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία e-Statements στη διεύθυνση www.eurobank.gr/e-Statements