Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο κ. Κ. Μοριανός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG Asset Management

Καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Eurobank EFG Asset Management ΑΕΠΕΥ, 100% θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της Τράπεζας Eurobank EFG, αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Μοριανός, μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας.
Ο κ. Μοριανός είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης επενδύσεων καθώς έχει εργαστεί ως οικονομικός αναλυτής στην Alpha Bank, ως διαχειριστής χαρτοφυλακίων στην Alpha Επενδύσεων, ενώ έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ., καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Telesis Διαχείρισης Επενδύσεων.
Επίσης, έχει εκλεγεί και υπηρετήσει ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών καθώς και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Επενδυτικών Υπηρεσιών. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίου MBA στα χρηματοοικονομικά του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.