Διοικητικές Αλλαγές στη Γενική Διεύθυνση Εργασιών, Τεχνολογίας & Οργάνωση | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διοικητικές Αλλαγές στη Γενική Διεύθυνση Εργασιών, Τεχνολογίας & Οργάνωση

Μετά από μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 22 ετών στον Όμιλο Eurobank EFG, o κ. Ν. Παυλίδης γνωστοποίησε την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εργασιών, Τεχνολογίας & Οργάνωσης καθώς και από μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας ενώ παραμένει ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Ο κ. Παυλίδης συμφώνησε να παραμείνει ως Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού στο χώρο της τεχνολογίας και οργάνωσης καθώς και σε θέματα που αφορούν στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την πρόληψη/ καταστολή της απάτης.