Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Στελέχη της EFG Eurobank Ergasias

Η EFG Eurobank Ergasias στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στους τομείς της κεφαλαιαγοράς, της παροχής επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων μεγάλων ιδιωτών πελατών του Private Banking, ενισχύει το δυναμικό της με νέα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη.
Η EFG Eurobank Ergasias στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στους τομείς της κεφαλαιαγοράς, της παροχής επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων μεγάλων ιδιωτών πελατών του Private Banking, ενισχύει το δυναμικό της με νέα εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη. Συγκεκριμένα:
Στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους μεγάλους ιδιώτες πελάτες η Διεύθυνση Private Banking ενισχύθηκε με τα παρακάτω στελέχη:
  • Επικεφαλής Ανάπτυξης Δικτύου και Προώθησης Προϊόντων στη Διεύθυνση Private Banking ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου 2002 ο κ. Επαμεινώνδας Τσακνάκης. Ο κ. Τσακνάκης έχει εργαστεί σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον τομέα του Private Banking. Μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στη Lehman Brothers στο Λονδίνο ως Διευθυντής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο παρελθόν εργάστηκε στη Citibank στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Ο κ. Τσακνάκης είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το Stern School of Business στη Νέα Υόρκη και πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Επικεφαλής του τμήματος Συστημάτων και Πληροφορικής στη Διεύθυνση Private Banking αναλαμβάνει η κα Ευαγγελία Ράγια. Η κα Ράγια προέρχεται από την EFG Private Bank Λονδίνου, όπου εργαζόταν ως Senior Manager στην ανάπτυξη συστημάτων. Έχει εργαστεί ακόμα ως σύμβουλος στην Accenture (πρώην Andersen Consulting) σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων συναλλαγών για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Διαθέτει πτυχίο MSc στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής από το London School of Economics και πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  • Επικεφαλής της Μονάδας στο Private Banking στο Βόλο ανέλαβε η κα Φωτεινή Ανδρικοπούλου. Η κα Ανδρικοπούλου διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση χαρτοφυλακίων μεγάλων πελατών. Από το 1987 εργαζόταν στη Citigold της Citibank και τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν Manager του καταστήματος της Κηφισιάς. Είναι κάτοχος πτυχίου BA στα Οικονομικά από το American Deree College.Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των μεγάλων ιδιωτών πελατών του Private Banking με διεθνή δραστηριότητα αναδιοργανώθηκε η μονάδα του International Private Banking, η οποία ενισχύθηκε με τα παρακάτω στελέχη:
  • Επικεφαλής της μονάδας ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Δημητρόπουλος. Ο κ. Δημητρόπουλος προέρχεται από την Telesis Τράπεζα Επενδύσεων, όπου κατείχε τη θέση του Διευθυντή Private Banking, και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια στην Bank of America ως υπεύθυνος για τις αγορές ομολόγων, χρήματος, συναλλάγματος και διαχείρισης διαθεσίμων. Ο κ. Δημητρόπουλος είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Η κα Ελισσάβετ Ανδρονίκου ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή επικεφαλής. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Προέρχεται από την CCF, όπου είχε τη θέση Manager στο Private Banking. Έχει ακόμα εργαστεί για έξι χρόνια στη Merrill Lynch στην Αθήνα ως Senior Financial Consultant για χαρτοφυλάκια μεγάλων ιδιωτών πελατών.
  • Ο κ. Βασίλειος Κεφάλας ανέλαβε καθήκοντα Senior Relationship Manager. Προέρχεται από την Bank of America, όπου εργαζόταν ως Assistant Vice President στο συνάλλαγμα. Έχει ακόμα εργαστεί στην SBC Warburg Dillon Read στη Νέα Υόρκη ως Associate Director στο συνάλλαγμα. Ο κ. Κεφάλας είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το Stern School of Business στη Νέα Υόρκη και πτυχίο BA στα χρηματοοικονομικά από το Babson College.
  • Η κα Ελένη Σωτηροπούλου ανέλαβε καθήκοντα Relationship Manager. Έχει εργαστεί στη CCF ως Senior Officer στη Διεύθυνση International Private Banking και ως officer στην Banque Paribas στη Γενεύη. Διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης.Επικεφαλής του τμήματος Advisory / Investment Strategy, που είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής της Τράπεζας και των μεγάλων ιδιωτών πελατών του Private Banking, αναλαμβάνει από την 1η Φεβρουαρίου 2002 ο κ. Πάρης Καράσσο. Ο κ. Καράσσο διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα επενδυτικής στρατηγικής με εξειδίκευση στις αναπτυσσόμενες αγορές, κυρίως της Λ. Αμερικής. Μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στην Bear Sterns στη Ν. Υόρκη. Εργάστηκε ακόμα στο παρελθόν στην Deutsche Bank και στην Bankers Trust . Ο κ. Καράσσο είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών και κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Επικεφαλής των πωλήσεων σε θεσμικούς επενδυτές διεθνώς στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) ανέλαβε ο κ. Δημοσθέντης Αρχοντίδης. Ο κ. Αρχοντίδης προέρχεται από την Deutsche Bank Λονδίνου, όπου εργάστηκε ως Vice President για τις διεθνείς αγορές και ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία και προώθηση παραγώγων προϊόντων. Έχει ακόμα εργαστεί στην Bankers Trust στο Λονδίνο για τη σύνθεση και προβολή χρηματοοικονομικών και άλλων συνθέτων προϊόντων για αναπτυσσόμενες αγορές. Είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού πτυχίου σε Business Economics από το Harvard University και πτυχίου ΒΑ στα Οικονομικά και Μαθηματικά από το Hamilton College των Ηνωμένων Πολιτειών.Καθήκοντα Διευθυντή στο Τμήμα Διαχείρισης Θεσμικών Χαρτοφυλακίων της EFG Finance ανέλαβε ο κ. ¶ρης Λιακόπουλος. Ο κ. Λιακόπουλος προέρχεται από την Τράπεζα Επενδύσεων, όπου ήταν επικεφαλής παραγώγων προϊόντων. Έχει αντίστοιχα εργαστεί ως Chief Dealer και Dealer στις τράπεζες ABN AMRO και Bank of America Αθήνας στις αγορές σταθερού εισοδήματος. Ο κ. Λιακόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το Columbia Business School στη Νέα Υόρκη και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης.
  •