Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επικεφαλής νέας Διεύθυνσης Διεθνών Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η Τράπεζα Eurobank EFG ανακοινώνει την πρόσληψη, από 1.1.2010, του κ. Γιάννου Κοντόπουλου, στη θέση του Chief Investment Officer του Ομίλου.
 
Ο κ. Κοντόπουλος τοποθετείται επικεφαλής της νέας Διεύθυνσης Διεθνών Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Global Investment Advisory Division) που δημιουργείται στο Wholesale Banking του Ομίλου, με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μεγάλων ιδιωτών και θεσμικών πελατών σε θέματα διαχείρισης κεφαλαίων και διαθεσίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή, Global Markets και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Φωκίωνα Καραβία.

Στις αρμοδιότητες του κ. Κοντόπουλου περιλαμβάνονται:
  1. Η ανάλυση & έρευνα (Investment Research) όλων των βασικών τάσεων και εξελίξεων των διεθνών αγορών συναλλάγματος, ομολόγων, πιστωτικών κινδύνων, μετοχών και εμπορευμάτων, καθώς και των αντίστοιχων αγορών παραγώγων προϊόντων.
  2. Η διαμόρφωση, σε συνεργασία με άλλες Μονάδες του Ομίλου,  επενδυτικών στρατηγικών προτάσεων και χαρτοφυλακίων κινητών αξιών για λογαριασμό των Μεγάλων Ιδιωτών και Θεσμικών Πελατών του Ομίλου, με βάση τις προτιμήσεις τους όσον αφορά στην ανάληψη κινδύνων & τη διάρκεια των επενδύσεων.
  3. Η παροχή Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Μεγάλους Ιδιώτες (Private Banking) και Θεσμικούς Πελάτες, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος εκτός Ελλάδος.
Ο κ. Γ. Κοντόπουλος θα είναι επίσης υπεύθυνος για το συντονισμό της Επενδυτικής Επιτροπής του Ομίλου (Group Investment Committee).
Η νέα Διεύθυνση Διεθνών Επενδυτικών Υπηρεσιών στελεχώνεται ταυτόχρονα με καταξιωμένα στελέχη της Eurobank EFG, που έχουν προηγούμενη πολυετή εμπειρία στις θυγατρικές του Ομίλου, Eurobank EFG Χρηματιστηριακή  και Eurobank EFG Asset Management, τους κ.κ. Χρήστο Ελαφρό και Πλάτωνα Χαλδαίο (Chief Investment Officer, Equities & Chief Investment Officer, Fixed Income αντίστοιχα).
Ο κ. Κοντόπουλος έχει μακρά και επιτυχημένη διεθνή εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγορών. Εργάστηκε στη Salomon Brothers και στη  Merrill Lynch στην οποία  διετέλεσε Managing Director και Chief Global Foreign Exchange Strategist. Από τα τέλη του 2006 μέχρι τα μέσα του 2009 ήταν ένας από τους συνιδρυτές και βασικό στέλεχος του FXcube, hedge fund με έδρα τη Ν. Υόρκη, με εξειδίκευση στη διαπραγμάτευση στις αγορές βάσει συστηματικών στρατηγικών.

Είναι κάτοχος τίτλων Ph.D., M.Phil., και M.A στα οικονομικά από το Columbia University και A.B., magna cum laude, επίσης στα οικονομικά από το  Harvard University.
Η δημιουργία της νέας εξειδικευμένης Διεύθυνσης Διεθνών Επενδυτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ενισχύει περαιτέρω την ήδη αναγνωρισμένη ηγετική παρουσία της Eurobank EFG στο χώρο της Τραπεζικής μεγάλων Ιδιωτών Πελατών  Private Banking (με κεφάλαια υπό διαχείριση σήμερα πάνω από 7,5 δις ευρώ) και της διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών. Η νέα δομή και στελέχωση στοχεύει  να ενδυναμώσει το εύρος και την ποιότητα των προσφερόμενων  επενδυτικών υπηρεσιών στην πελατεία του  και να αναπτύξει περαιτέρω τις εργασίες διαχείρισης κεφαλαίων.