Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση επιτοκίων από την Eurobank EFG

Η Τράπεζα Eurobank EFG, προβαίνει σε μειώσεις επιτοκίων οι οποίες θα ισχύσουν από Δευτέρα, 26/10/09 και έχουν ως ακολούθως:

I. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Μειώνονται έως και 0,25% τα επιτόκια προγραμμάτων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Στεγαστικά Προγράμματα                                               ΕπιτόκιοEuroHome 5 (Σταθερής περιόδου για πέντε χρόνια)              4,35%EuroHome 10 (Σταθερής περιόδου για δέκα χρόνια)             5,10%EuroHome 15 (Σταθερής περιόδου για δεκαπέντε χρόνια)      5,40%
                                                                    
      
II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  • Η Τράπεζα προχωρεί σε μείωση των επιτοκίων των καταθετικών  της λογαριασμών κατά 0,1%, κατά μέσο όρο.
  • Το επιτόκιο του λογαριασμού “Μεγάλο Ταμιευτήριο”  διαμορφώνεται στο 0,75% ανεξαρτήτως ποσού ενώ του  “Δυναμικού  Όψεως” στο 0,50% για ποσά από 3.000€ και άνω.