Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank Χρηματιστηριακή: Νέα Στελέχη

Με πέντε νέα καταξιωμένα στελέχη που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χρηματιστηριακό χώρο ενισχύει το δυναμικό της η Eurobank EFG Χρηματιστηριακή.
Συγκεκριμένα τα νέα στελέχη είναι:
Ο κ. Pietro Corpi, από την Euroxx Χρηματιστηριακή
Ο κ. Γιώργος Λάζαρης, από την Επενδυτική Τράπεζα Ο κ. Χαράλαμπος Φλωράτος, από την Εθνική Π&Κ ΧρηματιστηριακήΟ κ. Νίκος Κοσκολέτος, από την Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή
Ο κ. Αναστάσιος Δημόπουλος, Επενδυτικός Σύμβουλος
Η ένταξη νέων στελεχών στο δυναμικό της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή, έχει στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ήδη σημαντική παρουσία της εταιρείας στον τομέα εξυπηρέτησης ιδιωτών πελατών τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές και τις αγορές  της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος της Eurobank EFG.
Η Eurobank EFG Χρηματιστηριακή είναι η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών με 40.000 ενεργούς ιδιώτες πελάτες και 170.000 χρηματιστηριακούς κωδικούς, ενώ επίσης προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση για συναλλαγές σε μετοχές και παράγωγα, σε πραγματικό χρόνο, σε 30 διεθνή χρηματιστήρια.
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει η εταιρεία, θέτει σε εφαρμογή από τις αρχές του 2010 τη λειτουργία της αναβαθμισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «EUROBANKTRADER». Πρόκειται για μια πρωτοπόρα υπηρεσία η οποία θα παρέχει στους πελάτες της εταιρείας τη δυνατότητα απευθείας εκτέλεσης χρηματιστηριακών πράξεων μέσω του διαδικτύου και σε ξένα χρηματιστήρια σε πραγματικό χρόνο, όλο το 24ωρο. Σημειώνεται ότι, η υπηρεσία αυτή ήδη παρέχεται με τη χρήση του internet για συναλλαγές των πελατών της Eurobank EFG Χρηματιστηριακή στο ελληνικό Χρηματιστήριο με πάνω από 3.000 ενεργούς πελάτες
Η νέα πλατφόρμα,  η οποία θα τροφοδοτείται σε πραγματικό χρόνο με πληροφορίες για ξένα χρηματιστήρια και μετοχές και θα εμπλουτίζεται με αναλύσεις, θα είναι ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη και θα ενισχυθεί  περαιτέρω η  ηγετική θέση  της Εurobank EFG Χρηματιστηριακή στην αγορά. Τέλος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρόκειται στο άμεσο μέλλον να διατεθεί και στους πελάτες των χρηματιστηριακών εταιριών του ομίλου Eurobank EFG στις χώρες της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης.
Η Eurobank EFG Χρηματιστηριακή η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δίκτυο στην Ελλάδα, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά της την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, εφάμιλλων με εκείνες των μεγαλύτερων χρηματιστηριακών εταιρειών του κόσμου, διευρύνοντας σταθερά το μερίδιό της, κατέχοντας σήμερα 15,4% και την 1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρίες σε μερίδιο αγοράς