Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση – Μείωση συμμετοχής στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias γνωστοποιεί ότι διέθεσε σήμερα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 1,3 εκατ. μετοχές της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,0% επί των κοινών μετοχών της εταιρείας, σε τιμή €7,80 ανά πωλούμενη μετοχή, δηλαδή με έκπτωση 3,7% έναντι της χθεσινής τιμής κλεισίματος.

Κατόπιν της διάθεσης, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias παραμένει μέτοχος στην ΕΧΑΕ με ποσοστό 3,1% το οποίο θεωρεί στρατηγική συμμετοχή την οποία δεν προτίθεται να μειώσει στο άμεσο μέλλον.