Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG-Εκδοση Ομολόγου

HEurobankEFG ολοκλήρωσε σήμερα, σε διάστημα περίπου δύο ωρών, με ιδιαίτερη επιτυχία την άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς και εγχώριες αγορές.

Η έκδοση είναι σε ευρώ, χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου, διάρκειας 18μηνών συνολικού ύψους €500 εκατ., με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 125 μονάδων βάσης.

Οι τίτλοι εκδόθηκαν μέσω της EFGHellasPLC, θυγατρικής της EFGEurobankErgasiasS.A., θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFGEurobankErgasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Οι τίτλοι αυτοί εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την άντληση μεσοπρόθεσμων κεφαλαίων που προορίζονται για την ευρύτερη χρηματοδότηση της Τράπεζας.

Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες  DeutscheBank, GoldmanSachsInternationalκαι J.P. Morgan.